1. El Moviment Socialista Flamenc (Vlaams Socialistische Beweging o V-SB) té com a objectiu una societat socialista amb igualtat d’oportunitats, drets i obligacions per a tots els seus habitants en una Flandes independent, lliure de totes les estructures supranacionals antidemocràtiques i capitalistes i que, en canvi, mantingui una relació de col·laboració i solidaritat amb els altres pobles i estats amants de la llibertat.

 

2. En tant que organització socialista, el V-SB creu que l’actual configuració capitalista només serveix als interessos d’una petita elit i no pas els de la classe treballadora, pels quals, en canvi, significa una amenaça contínua per a les seves condicions de vida. Pels problemes que tant en un pla social com ecològic, el Moviment Socialista Flamenc veu com a única solució la substitució d’aquesta configuració per una societat en la qual la solidaritat i el dret democràtic de decidir sobre la convivència i l’economia formin els principis bàsics i en la que la sobirania popular sigui recuperada i consolidada.

 

3. El V-SB considera Bèlgica com una construcció que només està al servei del gran capital belga i mundial, i que, a més a més, entorpeix l’autodeterminació i el desenvolupament dels pobles que es troben en el seu territori. El V-SB també opina que el pas cap a un model socialista no pot tenir lloc sense tenir en compte el context nacional. Per això, lluita cap a la direcció d’un nou estat socialista, que ocupi el territori de les actuals regions de Flandes i Brussel·les Capital.

 

4. En el marc de la ja comentada creença en la necessitat de la sobirania popular, el V-SB s’oposarà a qualsevol intent de disminuir-la o anul·lar-la mitjançant la creació d’estructures supranacionals antidemocràtiques. Això no significa pas que el V-SB cregui en la sostenibilitat d’una Flandes socialista com una illa paradisíaca aïllada, sinó que creu ben seriosament en la conveniència i la necessitat de federacions internacionals de col·laboració, i dóna suport a altres pobles i moviments a l’estranger que estan a favor d’objectius semblants. En aquest sentit, el V-SB s’oposa a les formes i les expressions del nacionalisme flamenc en contra del poble való i dels moviments que només invoquen la independència flamenca per evitar qualsevol tipus de solidaritat amb els nostres veïns del sud.

 

5. El V-SB considera flamenc tothom que visqui en el territori proposat del futur estat flamenc, sense distinció de procedència, de sexe, de creença, de llengua materna, d’orientació sexual o d’altres criteris no pertinents. Dins de l’estat flamenc s’hauran de protegir els drets dels grups minoritaris. Això no pot suposar cap motiu per a l’estimulació de la creació i la consolidació de societats paral·leles que puguin tenir una funció desintegradora en el teixit social.