Sinds september 2010 geldt het Aranees-Occitaans als voorkeurstaal in alle staatsinstellingen in Val d'Aran, een stukje Occitaans taalgebied gelegen in de Catalaanse Autonome Regio in Spanje. Dit was mogelijk omdat het in 2006 aangenomen autonomiestatuut van Catalonie de Occitaanse taal al officieel erkende (naast Catalaans en Castilliaans). De Catalaanse regering had zich voorgenomen in al haar instellingen in de regio van het Aranees te bedienen. Ook zijn voor de Catalaanse overheid alle "verbale administratieve handelingen" in het Aranees geldig, zonder nood aan vertaling.

Deze kleine overwinning van de Occitaanse taalbeweging lijkt van korte duur te zijn want de Spaanse staat wil die voorkeursbehandeling opheffen. Volgens het grondwettelijk hof mag er geen sprake zijn van 'voorkeurstalen'. Aan de erkenning op zich durven of kunnen ze niet raken, maar eigenlijk is het geen geheim dat het Spaanse establishment zeer verveeld zit met de recente golf van succesvolle overwinningen van taalbewegingen in Catalonie en Aragon (waar recent ook het Aragonees een erkenning kreeg). Die erkenningen kunnen niet echt meer teruggedraaid worden, de beslissing van Catalonie om het Occitaans tot derde officiele taal te maken is juridisch gezien legitiem. Spreken over 'voorkeurstalen' strikt genomen niet.

De inmiddels vernieuwde regering van Catalonie (met CiU aan het roer) heeft al aangekondigd de Wet op het Aranees te zullen verdedigen bij het Grondwettelijk Hof. Dit wijst er op dat de frustratie met de Spaanse starheid in Catalonie sterk aan het groeien is, ook in de gematigder Catalaansgezinde kringen.

In een vrije tribune in de Catalaanse krant Avui haalt voormalig Catalaans vice-premier Josep-Lluis Carod-Rovira zwaar uit naar de Spaans-nationalistische kruistocht tegen de regionale talen, onder de titel 'Ara, contra l'occita' (en nu, tegen het Occitaans).

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/439819.html (artikel in het Catalaans).

 

 

Eerder kwam de pas gewonnen erkenning van het Aragonees in Aragon ook al onder vuur door de nieuwe zeer Spaansgezinde regering in deze regio die die erkenning wil terugdraaien.