Het ambtenarenapparaat is in toenemende mate het mikpunt van kritiek.  Vooral de werkgeversorganisaties spelen stokebrand omdat zij er rotsvast van overtuigd zijn dat deze wereld teveel ambtenaren telt.  De meeste Vlaamse partijen hebben wel oren naar de eisen van de werkgevers en willen wel aan ëoverlastbestrijding" doen door te snoeien in de ambtenarij.  Makkelijk is dat niet, want diezelfde politiek belast de overheid met alsmaar meer taken.  Het resultaat is dat de werklast voor ambtenaren in het algemeen enorm is toegenomen en dat de dienstverlening vierkant begint te draaien.

 In De Standaard van maandag 31 januari trok Karel Van Eetvelt van Unizo weer maar eens fel van leer tegen de ambtenaren.  Zij zouden een hypotheek leggen op de economische groei, onder meer door hun starre houding bij het afleveren van bouwvergunningen.  Als kers op de taart vergeleek hij de ambtenaren van Monumenten en Landschappen met de Taliban, omdat zij te strikt zouden omgaan met het behoud van ons onroerend erfgoed.  Eind vorig jaar al kregen alle gemeenten een brief in de bus waarin de Vlaamse werkgevers openlijk opriepen om het advies van de dienst Monumenten en Landschappen niet te volgen als het gebouwen betreft die zijn opgenomen op de inventaris van het onroerend erfgoed (zie http://www.inventaris.vioe.be/).  En dat terwijl dagelijks tientallen waardevolle historische gebouwen tegen de vlakte gaan!

 Respect voor ons erfgoed of een goede ruimtelijke ordening moeten wij van de patroons duidelijk niet verwachten.  Zij denken immers enkel in termen van winst.  Elk stuk bouwgrond of bedrijventerrein moet zo weinig mogelijk kosten en zoveel mogelijk opbrengen.  Heel wat bedrijven wensen zich niet te houden aan de wet- en regelgeving en oefenen op alle mogelijke manieren druk uit bij politici en ambtenaren om het onderste uit de kan te halen.  In deze schemerzone worden allerlei onfrisse zaken geregeld.  Zo zijn er tal van voorbeelden waarbij bedrijven goedkope gronden opkopen om vervolgens via lobbywerk een bestemmingswijziging te bekomen die erg veel geld oplevert (b.v. van landbouwgrond naar bouwgrond).

 Het stoort de Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) dat sommigen in dit land veel geld verdienen door via lobbywerk meer te bekomen dan de doorsnee Vlaming.  Met andere woorden, waarom krijgt meneer x, politicus y of onderneming z wel wat anderen nooit zullen bekomen?  Omdat het algemeen belang nog steeds niet opweegt tegen het eigen belang van zij die veel hebben!

Zij die menen dat het overheidsapparaat zoveel mogelijk moet worden afgebouwd dienen zich bewust te zijn van de gevolgen.  Meer dan ooit wordt het dan ieder voor zich en het recht van de sterkste.  Voor dit Unizo-scenario past de V-SB.

Wij vragen een overheid die consequent het algemeen belang dient.  Een betere dienstverlening is niet mogelijk door aanhoudend te bezuinigen of impulsief te hervormen.  Als er besloten wordt om de ambtenarij een bepaalde taak toe te wijzen, dan dient er genoeg personeel, de nodige middelen en een helder en werkbaar wettelijk kader beschikbaar te zijn.  Het spreekt voor zich dat hierbij geen plaats meer is voor vriendjespolitiek en gesjoemel.