Welgeteld een jaar geleden liet de vakbond ACOD-Brussel weten dat er zich asbest bevond in de garage van het politiecommissariaat op de Kolenmarkt, vlakbij het Brusselse stadhuis. Hierdoor kwam het leven van lokale politieagenten en arbeiders in gevaar. Deze informatie bleek al anderhalf jaar in een rapport van de Stad Brussel te staan, dat zoek geraakt was en toevallig kort na de bekendmaking teruggevonden werd. Als reactie hierop stuurde de vakbond een officiële brief naar alle overheidsinstanties van het Brussels Gewest (zowel de gemeente- als OCMW-besturen, als de openbare ziekenhuizen, politiezones en verschillende intercommunales) om de asbestinventaris en hun beheersprogramma op te vragen om na te gaan of deze in orde zijn met de wettelijke asbestreglementering zoals opgenomen in het Koninklijk Besluit van 16 maart 2006.

Een jaar na dato is de conclusie schrijnend: amper 1 op 5 overheden is volledig in orde met de wetgeving. De anderen kunnen de wettelijk voorziene documenten niet voorleggen of slechts zeer onvolledig. Ook werden deze niet steeds voorgelegd aan het lokale Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk door de preventieadviseur. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou dit volgens de vakbond al gauw gaan tussen 700 en 1000 gebouwen, van gemeentelijke diensten tot ziekenhuizen, scholen en kinderdagverblijven. Indien dit niet snel in orde wordt gebracht, stapt de vakbond naar de arbeidsinspectie.

Het is ronduit onbegrijpelijk dat overheden een jaar lang de tijd hebben gehad om de wettelijk voorziene beschikkingen te nemen en hier uiteindelijk zo goed als niet in slagen. Hoewel er alsnog geen reden is tot paniek, is het onverantwoord dat er zo laks wordt omgegaan met de gezondheid van de eigen werklieden en de burgers. Sinds het nieuws midden deze maand bekend raakte, vonden er al in verschillende gemeente- en OCMW-besturen bij hoogdringendheid CPBW's plaats om deze zaak aan te kaarten. Wij kunnen maar hopen dat het probleem nu snel geregeld zal worden en dat de overheden de noodzaak van een correcte toepassing van het KB uit 2006 inzien, in het belang van iedereen.