Het verscheiden van Nelson Mandela op 5 december is ook in Koerdistan niet onopgemerkt voorbijgegaan. Vele Koerden zullen hem herinneren omwille van zijn standvastig optreden tegen de Turkse staat. Zo weigerde hij in 1992 de Atatürk-vredesprijs die Turkije hem wou uitreiken voor zijn levenslange strijd voor vrijheid als protest tegen de behandeling van de Koerdische bevolking en de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK). Dit leverde hem bij Turkse nationalisten prompt het etiket op van 'terrorist'. Toen het nieuws van zijn overlijden bekend raakte, loofde Abdullah Öcalan hem voor de vrijheidsstrijd die hij jarenlang geleverd heeft en voor het democratische Zuid-Afrikaanse staatsmodel. Öcalan liet dan ook een bloemstuk leveren om de anti-apartheidsstrijder te gedenken. Voor vele Koerden blijft Mandela een bron van inspiratie: net als zij werd hij jarenlang door een onderdrukkende en moordende macht als terrorist beschouwd. Hij slaagde er uiteindelijk in een vredesproces op gang te brengen en een nieuwe democratische staat te stichten, veel Koerden hopen nu dat Öcalan hetzelfde kan teweeg brengen.