Het volgende pamfletje werd opgesteld n.a.v. de V-SB-deelname aan de anti-Pegida-manifestatie in Gent (13 april 2015):

 

PEGIDA EN IS: ÉÉN STRIJD

De afgelopen paar maanden heeft het Vlaams Belang een nogal doorzichtige poging ondernomen om naar Duits voorbeeld een 'Pegida Vlaanderen' te ensceneren. Officieel is die organisatie partijongebonden, in de praktijk zijn alle dragende krachten ervan mandatarissen van het Vlaams Belang of er op een andere manier mee verbonden. En officieel zegt Pegida ernaar de Europese waarden en vrijheden te willen verdedigen tegen fanatieke organisaties zoals IS, in de praktijk voeren zij dezelfde strijd. Want waar de IS-strijders de hun visie op islam willen opleggen, wil Pegida, na meer dan twee eeuwen Verlichtingsstrijd, het christendom opdringen aan seculiere Europeanen (beginselen Pegida, puntje 12: “De christelijk-Europese cultuur is de cultuur van het Westen en moet beschermd en behouden blijven”). Beide houdingen zijn kanten van eenzelfde, anti-seculiere en anti-democratische medaille.

Maar het hypocrietst is Pegida echter wanneer zij zich in puntje 10 van haar beginselverklaring uitspreekt tegen het “wapens leveren aan ongrondwettelijke, illegale organisaties zoals PKK”. Dat kan zelfs zeer schadelijk zijn, want de linkse Koerdische bevrijdingsbeweging, waar de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) een belangrijke rol in speelt, is de efficiëntste dam gebleken tegen het oprukken van de IS-barbarie. Dat is gebleken uit de heldhaftige en succesvolle strijd die de YPG (Volksbeschermingseenheden) in Kobanê en de rest van Rojava (West-Koerdistan) hebben geleverd en nu nog leveren. In Rojava is onder leiding van de Koerdische nationale bevrijdingsbeweging een democratisch model ontstaan, dat gekenmerkt wordt door gelijkheid tussen vrouw en man en tussen de verschillende plaatselijke nationale en religieuze groepen (Koerden, Arabieren, Assyriërs, jezidi's, Armenen, Turkmenen,...). Dat staat in schril contrast met de prestaties van zowel de door het Westen gesteunde rebellengroepen, IS als het Assad-regime waar het Vlaams Belang en zijn Pegida-sattelliet zo'n fan van zijn. Wie de Koerden niet wil steunen, steunt IS.

 

Daarom komen wij op straat, tegen beide extreem-rechtse bewegingen, IS en Pegida.

Voor een Vlaanderen zonder fascisten!