De V-SB betreurt dat het spijtige incident bij de wegblokkade van de stakers van het FGTB op een snelweg in de buurt van Luik nu door verschillende politieke partijen en patronale organisaties misbruikt wordt om het stakingsrecht aan banden te leggen en de stem van de werkers in de kiem te smoren.

Laat het duidelijk zijn: de twee overlijdens zijn zonder meer betreurenswaardige incidenten die niet hadden mogen gebeuren. Maar dat deze gebeurtenis nu door verschillende partijen en groeperingen misbruikt wordt om het stakingsrecht wettelijk in te perken en rechtspersoonlijkheid te geven aan de vakbonden, nog voordat er enig onderzoek is afgerond, is misselijkmakend en een klap in het gezicht van de nabestaanden van de slachtoffers, net als van al diegenen die de werkers vertegenwoordigen.

Het klopt dat de vakbonden sterk georganiseerd zijn en stakingen een ultiem wapen zijn om de stem van de werker kracht bij te zetten. Sinds deze regering iets meer dan een jaar geleden aantrad en de ene asociale beleidsmaatregel na de andere trof (verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, taxshift naar consumptie in plaats van naar kapitaal en grootschalige vervuiling, vermindering tijdelijke werkloosheidsuitkeringen, indexsprong, flexi-jobs, etc.) zaten de bonden verschillende keren vruchteloos samen met vertegenwoordigers van de regering en patronale organisaties. Welk middel blijft er uiteindelijk nog over om de stem van de werkers te laten weerklinken en hen te beschermen tegen een regering die potdoof blijven voor hun legitieme eisen? Voor wie even zijn ogen opent is het dan ook geen geheim dat de vraag van rechtse partijen en organisaties die de financiële belangen en macht van de 'werkgevers' ('winstnemers' zou een betere term zijn) vertegenwoordigen om de vakbonden rechtspersoonlijkheid te geven kaderen in een poging om deze laatsten monddood te maken. In praktijk zou elke onderneming zo de vakbonden voor de rechter kunnen dagen omdat zij vindt dat ze financiële schade heeft ondervonden naar aanleiding van een stakingsactie. Goed wetende dat stakingen per definitie financiële schade aanrichten en dat dit vaak het enige drukkingsmiddel is dat de werkers hebben om druk uit te oefenen in het belang van de bescherming van hun werk- en leefomstandigheden. Het feit dat er financiële schade is (of correcter: geen winst) is, is een bewijs van het feit dat de winst niet door het bedrijf zelf gecreëerd wordt, maar er alleen maar is omwille van de dagelijkse inzet van de werkers. Is het bovendien ook niet extreem hypocriet dat het voorstel enkel vakbonden betreft en niet de patronale organisaties? Waarom zouden patronale organisaties ook niet vervolgd kunnen worden als ze maatregelen afspreken die de meerderheid van hun werknemers financieel benadelen?

De V-SB weigert mee te doen aan deze hetze en stelt de rechten en bescherming van de werkers en werkzoekenden voorop, die het recht hebben om hun stem te laten weerklinken in sociale acties. Nu meer dan ooit. Indien er fouten gemaakt zijn bij een stakingsactie is het aan de gerechtelijke instanties om dit te onderzoeken en eventueel de nodige sancties te treffen.