Afgelopen zondag (27 december 2009) heeft de V-SB een kleine delegatie gestuurd naar een mars -annex-herdenkingswake in Brussel, ter herdenking van de zeer gewelddadige zionistische agressie tegen de Gazastrook vorig jaar. Dit kaderde in een wereldwijd campagne om de Vrijheidsmars voor Gaza ('Gaza Freedom March', zoals dat in het Engels heet) te ondersteunen.

Als internationalistische beweging steunt de V-SB immers de legitieme strijd van de Palestijnen tegen wat nu reeds meer dan zestig jaar bezetting is. Het is dan ook vanzelfsprekend dat zij de strijdpunten van deze manifestatie onderschreef:

·      het opheffen van de blokkade tegen Gaza

·      het stopzetten van de zionistische kolonisatie- en bezettingspolitiek van Palestina

·      steun aan het verzet van het Palestijnse volk

·      de vrijheid van alle Palestijnse gevangenen

·      steun aan 'Boycot, Divestment and Sanctions' (Boycot, Desinvestering en Sancties)-campagne

 

De V-SB is er immers van overtuigd dat er slechts vrede kan komen in het Nabije Oosten, indien er een einde gemaakt wordt aan het zionistische project, t.t.z. het verdwijnen van de zionistische staat als dusdanig. Dit vereist ook de bestrijding van de belangen die er in 'het Westen' mee verweven zijn, en impliceert ook een erkenning van het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen.

Dit evenement heeft minstens twee positieve zaken getoond: ten eerste dat, zelfs op het moment dat het thema amper in de aandacht komt in de media, een dergelijke manifestatie er toch nog in slaagt een betrekkelijk hoge opkomst te genereren (1 000 man), en ten tweede, dat vanuit de Vlaamse Beweging niet enkel de V-SB hieraan heeft deelgenomen, maar er ook een aanwezigheid van het VOS was.