Op 1 juli 2010 begint het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, in een periode van zware economische crisis en budgettaire problemen. Vandaar dat het van groot belang is dat de sociale bewegingen in Vlaanderen de locomotief worden tot mobilisatie voor een ander Europa. Het spreekt dan ook vanzelf dat de V-SB de oproep, om tijdens dit voorzitterschap over te gaan tot actie, volop steunt en ondertekent.

 

Voor meer informatie zie http://www.keerhettij.nu/.