Op 11 december ontving een delegatie van de Vlaams-Socialistische Beweging en van Meervoud de Baskische organisatie Askapena.

Askapena is een organisatie die haar links-soevereinistische ideologie in praktijk zet door steun te bieden in andere landen (in Latijns-Amerika, Koerdistan, Palestina,...). Deze hulp is niet louter humanitair, maar is vooral bedoeld als politieke steun aan mensen en bewegingen die zich verzetten tegen iedere vorm van onderdrukking.

Tegelijk probeert Askapena in die landen mensen bewust te maken van de strijd die de Basken voeren tegen de Spaanse en Franse bezetting.

Net zoals andere Baskische links-soevereinistische organisaties en militanten hebben tal van Askapena-leden hun engagement moeten bekopen met gerechtelijke vervolgingen en opsluitingen door de Spaanse Staat.

Voor de V-SB is het van belang dat beide organisaties nauw contact blijven houden want een strijd voor nationale soevereiniteit vereist internationale solidariteit met de strijd van andere volkeren.

 

foto : Bernard Daelemans (Meervoud)