Vorige dinsdag nam de V-SB deel aan een protestmanifestatie tegen de geplande handelsmissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de zionistische staat ‘Israël’. Het kabinet van minister Cerexhe en de Brusselse patronale organisatie BECI verdedigde de handelsmissie door erop te wijzen dat ook andere landen, waar de mensenrechten worden geschonden, bezocht worden door Brusselse handelsmissies. Het Vlaams Belang maakte in een persmededeling gebruik van juist dezelfde redenering om ‘islamitische politici uit het Brussels Hoofdstedelijk Parlement’ die hun verontwaardiging over deze handelsmissie lieten blijken, zijnde Mohammed Diaf (PS) en Ahmed El Khanouss (cdH), te beschuldigen van hypocrisie. 

Op zich heeft het Vlaams Belang hier een punt, maar als het Vlaams Belang werkelijk zo begaan is met het zelfbeschikkingsrecht der volkeren, de mensenrechten of de democratie in die andere landen, waarom merken we daar dan zo weinig van? Waarom bestempelt het Vlaams Belang het Koerdische verzet dan als terreur? Waarom staat het in het DHKP-C-proces niet aan de kant van hen die het nu ‘extreem-linkse terroristen’ noemt? Waarom protesteert het dan niet tegen de kroonprinselijke handelsmissie naar China op zich, in plaats van zich te verontwaardigen over het feit dat Marie-Rose Morel haar vader slechts mocht begeleiden op voorwaarde dat ze een koninklijke schutkring van 50 meter respecteerde? 

 

Alles wijst erop dat de Tibetanen, de Koerden en de Saoedische vrouwen de minste van de zorgen van deze partij zijn, en slechts nu opgerakeld worden om het protest tegen de handelsmissie in diskrediet te brengen. Het Vlaams Belang trekt al veel langer de kaart van de zionistische staat. Die is zogezegd een bastion van het Westen in het Midden-Oosten en de Palestijnse strijd is niet meer dan terrorisme gestoeld op islamitisch fundamentalisme, hierbij voorbijgaand aan de rol van christenen, vrijzinnigen en zelfs joden in het Palestijnse verzet. Het VB reduceert de wereldpolitiek uit electorale beweegredenen tot een strijd tussen het Vrije Westen en De Islam net zoals de Amerikaanse neocons, aan wie zij zich graag optrekken. De tijd dat het VB met enige ernst volksnationalistisch kon worden genoemd, ligt ver achter ons, als die er al geweest is… 

Dat neemt niet weg dat er wel degelijk kritiek kan geuit worden op Diaf en El Khanouss. De eerste zit in de partij die de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest levert en de partij van de laatste levert de minister van economie. Het lijkt er op dat PS en cdH van twee walletjes willen eten: enerzijds paaien ze het Brusselse patronaat door deze handelsmissie te organiseren, anderzijds protesteren ze tegen diezelfde handelsmissie om zich populair te maken bij het Brusselse electoraat. 

 

Als internationalistische beweging schaart de Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) zich consequent achter de eisen en het verzet van zowel de Palestijnen als de Koerden, de Turkse democraten en de Tibetanen!