(Dit artikel dateert van begin oktober 2016. Ondertussen heeft de Brusselse raadkamer de 36 verdachten - gelukkig! - vrijgesproken.)

Op 19 september had in het Brusselse Justitiepaleis de eerste zitting moeten plaatsvinden van een rechtszaak tegen 33 Koerdische activisten die op ons grondgebied wonen, waaronder erkende politieke vluchtelingen, 6 televisiezenders en 2 ngo's. De enige misdaad die ze begaan hebben, is opkomen voor hun politieke en culturele rechten, tegen de autoritaire repressie van de Turkse staat van alle andersdenken en zij die niet tot de regeringspartij AKP behoren. Op vraag van hun raadsmannen wordt er een bijkomend onderzoek geleverd. De eerstvolgende zitting zou eind oktober of begin november moeten plaatsvinden.


Het proces wordt gevoerd op basis van materiaal dat door de Turkse staat als burgerlijke partij aan de onderzoeksrechter werd geleverd omtrent vermeende feiten die zich vroeger in Turkije zouden hebben voorgedaan. In haar verdediging heeft het Openbaar Ministerie het over een 'PKK-wolk', waartoe de betrokken Koerden en Koerdische verenigingen zouden behoren en op basis van de Belgische antiterrorismewetgeving schuldig zouden zijn.

Eén van de hoofdargumenten van het OM en de Turkse staat in deze zaak is het feit dat de PKK officieel vermeld wordt op de Europese lijst van terroristische organisaties, die in de nasleep van 9/11 opgesteld werd. Enig onderzoek naar de eigenlijke feiten en de betrouwbaarheid van het door Turkije geleverde 'bewijsmateriaal' werd niet gevoerd. Dergelijke processen doen denken aan een niet al te ver verleden, waar de (neo)franquistische Spaanse staat Baskische politieke activisten, journalisten en vakbondsleden als ETA-aanhangers vervolgt, enkel en alleen omdat zij lid zijn van een organisatie die naar een vrij Baskenland streven, op grond van hun vreedzame politieke activiteiten, het feit dat ze Baskisch spraken of Baskischtalige kranten lazen of hun stem durfden te verheffen tegen de fascistische staat.

Met het eigenlijke proces begaan de Turkse en Belgische staan een regelrechte aanval op onze democratische waarden en het recht op vrije meningsuiting, in het bijzonder voor politieke en mensenrechtenactivisten die op ons grondgebied wonen maar nog steeds nauw en emotioneel verbonden zijn met hun geboorteland waarop zich de grootste gruwelijkheden en misdaden tegen de menselijkheid voordoen door een nationale staat. Een eventuele veroordeling van ook maar één Koerdische activist zou dan ook een ramp betekenen en de democratische Koerdische vredesbeweging in heel Europa criminaliseren, een precedent kunnen vormen voor soortgelijke processen in andere Europese landen (waar de Turkse staat met man en macht zal lobbyen om op basis van dezelfde elementen acitivisten monddood te maken) en om de vredesbeweging per definitie monddood maken. Nu president Erdogan na de vermeende couppoging van 15 juli de volledige Turkse samenleving in een wurggreep houdt en elke kritische stem de mond gesnoerd wordt, riskeert de AKP ook greep te krijgen op onze samenleving en burgers, die riskeren om als terroristen behandeld te worden voor hun kritische stem tegenover het regime. En de Belgische staat lijkt hier complexloos aan mee te werken.

De V-SB roept dan ook op tot solidariteit met de Koerdische beweging en om onderstaande petitie te tekenen om een halt toe te roepen aan de criminalisering van de Koerdische beweging: https://www.change.org/p/kurdish-institute-stop-the-criminalisation-ofthe-kurdish-movement.

Massale vervolging in Turkije en Noord-Koerdistan


In de Turkse staat zelf is na de “mislukte staatsgreep” de repressie alsmaar toegenomen. Onder het excuus “steun aan terreur” of “steun aan de staatsgreep” worden aan de lopende band kranten, tijdschriften, uitgeverijen, radio- en televisiezenders gesloten. Begin oktober nog een tiental Turks- en Koerdische televisiezenders, onder andere een kanaal voor kinderen.

Ook de politieke oppositie wordt uiteraard hard aangepakt. In diverse gemeenten werd het lokale gemeentebestuur gewoon opzij geschoven en de burgemeester, vaak van oppositiepartijen als HDP, simpelweg vervangen door een AKP-afgevaardigde. Bewijslast wordt niet geleverd, “verdenking”volstaat.