Veel Brusselse Vlamingen hebben hun onvrede geuit toen de Stad Brussel in 2015 haar oude logo verving door het eentalig-Franse "BXL" - weliswaar samen met de tweetalige slogan "Onze stad / Notre ville", maar niettemin een versterking van het imago van Brussel als een Franstalige stad (net nu ze dat steeds minder is).

 

 

 

 

Ook N-VA en CD&V verhieven hun stem – terecht!

 

 

 

Maar nu blijkt dat de Vlaamse Regering, waar N-VA en CD&V deel van uitmaken, die afkorting zelf gebruikt. Getuige daarvan de (overigens zowat volledig Engelstalige) projectoproep "Young in BXL - Straatburgerschap". Toegegeven, de bevoegde minister is Open VLD'er Sven Gatz, maar de Vlaamse Regering beslist collegiaal. Bijgevolg kunnen N-VA en CD&V hun handen ook niet Pontius-Pilatusgewijs in onschuld wassen.

 

 

 

Brussel is een meertalige en officieel tweetalige stad, waar het Frans niet langer zo maatschappelijk dominant is als in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog en waar veel niet-moedertaalsprekers Nederlands kennen of willen leren - tot spijt van wie het betreurt. Dat mogen we niet verkwanselen. Daarom is het belangrijk dat het logo van de stad tweetalig of taalneutraal moet zijn.

 

 

(eerder verschenen op Facebook)