De aankondiging zonet door de Britse premier Theresa May om vervroegde verkiezingen te houden lijken te wijzen op een mislukking in de Brexit-afhandeling, een mislukking die aantoont dat het rechtse en unitaristische "alternatief" van de Tories op de (even rechtse) Europese Unie even waardeloos is als datgene waar heel wat burgers van het VK zich - †erecht - van wilden ontdoen. Theresa May die de Brexit-onderhandelingen moest leiden dreigde de geschiedenisboeken in te gaan als de premier die onder haar bestuur Schotland onafhankelijk zag worden, Ierland verenigd en een economische rampzone van Groot-Britannië maakte, en misschien was dat vooruitzicht niet datgene wat ze gehoopt had.De V-SB juicht in ieder geval toe dat Engeland, Schotland, Ierland, Wales en Cornwall hun zelfbeschikkingsrecht uitgeoefend hebben, zowel ten aanzien van Westminster als ten aanzien van Euro-Brussel. En hoewel wij hoegenaamd geen voorstander zijn van deze Europese Unie, moeten we ook de pro-EU keuze van Schotten en Ieren respecteren, wat impliceert dat een Verenigd Koninkrijk in z'n huidige vorm hoegenaamd niet meer kan bestaan, daar een deel ervan in de EU wenst te blijven en een deel ervan uit de EU. Deze complicatie zal de conservatieve partij van de Tories ook niet ontgaan zijn.

De keuze van Engelsen en Welshen voor een uitstap uit de EU is echter even legitiem als de pro-keuze van Schotten en Ieren, en die keuze moet gerespecteerd worden, ongeacht wie er in 'Downing Street' vertoeft. Maar het mag al lang gebleken zijn dat het 'alternatief buiten de EU' van de rechts-conservatieve en zeg maar gerust hard neoliberale regering van Theresa May ook geen antwoorden biedt op de bekommernissen van de vele Engelsen en Welshen die hen tot een keuze tot die uitstap deden komen. Indien Engeland en Wales een goede toekomst tegemoet willen gaan buiten de EU, waar ze alle recht op hebben, dan zal dit zeker niet kunnen met een regime dat in essentie gewoon het afbraakbeleid van de EU verderzet, maar dan in extremere vorm. Een links alternatief voor die neoliberale Brexit is nodig, een alternatief dat de soevereiniteit van het volk en de verdediging van de sociale en democratische rechten en verworvenheden vooropstelt, voor Wales en Engeland buiten de EU en voor Schotland en Ierland binnen de EU (al maken we ons weinig illusies over de mogelijkheden van een zogenaamde "sociale" EU).