Button AntifaNa de Brusselaars, wier herdenking van de slachtoffers van de aanslagen van jihadistisch extreem-rechts in Maalbeek en Zaventem brutaal verstoord werd door een bende fascistische hooligans die "Belgium! Belgium! Belgium!" schreeuwden, werden ook de Gentenaars onlangs opgeschrikt door een betoging van belgicistisch extreemrechts. Onder de slogan "Je suis Belgique" hielden zij een luidruchtige optocht als steunbetuiging aan Xavier K., die op 3 november samen met een aantal trawanten een raid uitvoerde op een krakende Roma-familie. Tijdens hun betoging trachten zij rellen te provoceren met nieuwe Vlamingen en gooiden zij voetzoekers naar een opvangcentrum voor dakloze gezinnen waar veel Roma verblijven.

De kwestie van kraken in Gent kan niet worden genegeerd. Maar de oplossing komt niet van een repressief beleid dat louter streeft naar juridische vervolging, laat staan racistische agitatie, maar dient bekeken te worden binnen een beleid dat streeft naar betaalbaar wonen voor iedereen.