Voor wie er nog aan zou twijfelen dat Brussel Vlaams is: ook hier wordt er niet om een omgehakt boompje meer of minder gekeken... De “overlegcommissie” van de Stad Brussel heeft haar goedkeuring gegeven voor de eerste fase van het megalomane NEO-project. Dat voorziet in de oprichting van het grootste “shopping center” van het land (72 000 m², “The Mall of Europe”) en voor de enorme verkeerstoestroom (15 miljoen bezoekers per jaar) die dit onvermijdelijk met zich zal meebrengen, werd er niets beters op gevonden dan een afrit van de A12 … dwars door het openbare Ossegempark. Wie de rest van het park nog zal bezoeken, zal vooral uitlasgassen mogen ademen. Buurtcomité Triangle en andere burgerverenigingen verzetten zich terecht.

 

Opnieuw wordt onze schaarse openbare ruimte opgeofferd voor winkelcentra, een voorbijgestreefd concept dat de handel in de stad verder doodknijpt (nu al is er 11% leegstand in Brussel-19) en de auto-afhankelijkheid en dus auto-overlast, in dit geval ook voor de omliggende gemeenten, doet toenemen. Het is hallicinant dat de stad en het gewest hier de drijvende kracht achter zijn (het gewest heeft er zelfs twee keer het ruimtelijk plan voor laten wijzigen), oorspronkelijk in een concurrentieslag met Uplace – wat de nefastheid van de opdeling van de Vlaamse Ruit in twee gewesten aantoont. Hoog tijd om de druk op te voeren, de bouwpromotoren en megalomane politici de wacht aan te zeggen en te kiezen voor leefbare gemeente en steden op mensenmaat, met voldoende groen, met lokale handel en buurtwinkels en openbare ruimte die voor het algemeen belang wordt ingezet.