Van alle overheidsinstellingen is de Regie der Gebouwen waarschijnlijk het grootste zorgenkindje, deels door corruptie maar vooral door een neoliberaal beleid van systematische onderinvestering. Het bekendste symbool van deze problemen is het Brusselse justitiepaleis: er zijn ondertussen mensen geboren, zelf ouder van een kind geworden en gestorven zonder dit gebouw ooit zonder steigers te hebben gezien. De stellingen zelf zijn al gerestaureerd moeten worden...

 

Toch kun je niet zeggen dat de Regie helemaal niet investeert – maar de vraag is of dit de juiste zijn. Bevoegd minister Jambon heeft deze week aangekondigd dat hij – eigenlijk in uitvoering van een eerdere beslissing (2015) – tot 70 miljoen vrijmaakt … voor de bouw van een nieuwe 'Europese school', de vijfde in Vlaanderen al, deze keer in Evere op de terreinen waar het vroegere NAVO-hoofdkwartier lag.

 

Europese scholen zijn scholen, waar de kinderen van eurocraten – een rijkelijk betaalde beroepsgroep – gratis onderwijs mogen volgen. Kinderen van gewone Vlamingen, maar ook van andere, tijdelijke inwoners van dit land, zijn natuurlijk ook welkom – maar hun ouders mogen dan wel eerst een paar duizenden euro's inschrijvingsgeld betalen. Een hallucinante toestand: met publiek geld wordt welbewust een klassenonderwijs (in de sociale betekenis van het woord "klassen") georganiseerd!

 

Het is niet aan onze overheden om het belastinggeld van de gewone Vlaming (en Waal) cadeau te doen door mee scholen op te richten waar de gewone Vlaming geen toegang toe heeft en zo de vorming van een (bijna erfelijke) Europese transnationale elite te ondersteunen – nog los van het gegeven dat het niet aan de federale staat is om zich te mengen in wat een gemeenschapsbevoegdheid geacht wordt te zijn. Bovendien is geschikte ruimte, zeker in Brussel-19, een schaars goed. Gezien het schrijnende tekort aan plaatsen in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel, lijkt het ook logisch de site te gebruiken voor een nieuwe Nederlandstalige school. Voor de kinderen van de eurocraten hebben trouwens ook het recht uit hun Europese bubbel te worden gehaald en in contact te komen met het land waar zij wonen ...