De V-SB heeft een oproep van het Seattle to Brussels Network ondertekend. Hieronder een vertaling:

Europa zwicht voor Trumps intimidatie. Wij zeggen: Geen TTIP via de achterdeur!

Donald Trump beweert regelmatig dat de Verenigde Staten oneerlijk werden behandeld bij handelsakkoorden. Hij verzekert zijn kiespubliek ervan dat zijn agressieve handelsbeleid een poging is “de handel eerlijker te maken” voor wie in de VSA woont. Maar als organisaties die vele jaren lang hebben geijverd voor een handelssysteem dat in het voordeel werkt van mensen in plaats van dat van het grootkapitaal, spreken wij Trumps beweringen tegen.

 

In plaats van op te komen voor de gewone mensen (verre van!) gebruikt Trump het handelsbeleid om landen over de hele wereld zodanig te intimideren dat ze een beter akkoord voor het Amerikaanse grootkapitaal aanvaarden. Het resultaat zullen nog slechtere handelsakkoorden zijn, met een versnelling van de ongelijkheid, klimaatverandering en zelfs conflicten als gevolg.

Wij zijn tegen monsterhandelsakkoorden zoals het Trans-Pacific Partnership (TPP) en het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP), die het grootkapitaal bevoordelen ten koste van mens en planeet. Deze akkoorden werden gedurende drie decennia gesloten en ondersteund door Amerikaanse regeringen en door dezelfde bedrijven die zich nu achter Trump scharen.

Wanneer hij deze akkoorden verwerpt ten voordele van bilaterale onderhandelingen op zijn eigen voorwaarden, heeft hij geenszins de bedoeling eerlijke regels in te stellen die de mensenrechten en de grenzen van het milieu eerbiedigen. Wel integendeel: hij vindt dat deze regels zijn mogelijkheid om de rest van de wereld te intimideren hinderen. Wij wenst het multilaterale systeem open te breken zodat hij andere landen in handelsrelaties kan duwen die slecht zouden zijn voor arbeiders en verbruikers, voor de strijd tegen ongelijkheid en voor het leefmilieu.

Als activisten voor eerlijke handel zijn wij niet noodzakelijkerwijs tegen het gebruik van tarieven om sociale rechtvaardigheid te bevorderen, in het bijzonder vanwege ontwikkelingslanden – tarieven zijn een instrument dat zowel verstandig als kortzichtig kan worden gebruikt. Maar Trump gebruikt tariefverhogingen om andere landen zo te intimideren dat ze z’n “Big Business First”1-agenda aanvaarden. De EU is voor Trumps dreigementen gezwicht door te verklaren dat ze een handelsoorlog heeft vermeden, terwijl ze alleen maar heeft toegegeven voor Trumps eisen. Nu al zijn ze gezwicht voor voorwaarden die onze mogelijkheid de klimaatverandering tegen te gaan zouden beperken door akkoord te gaan met een hogere invoer van schaliegas en GGO-monocrops. Dit wordt duidelijk verworpen door boeren en verbruikers in Europa en is in strijd met de belofte van de Europese Commissie om geen handelsakkoorden te sluiten die indruisen tegen de Klimaatdoelstellingen van Parijs.

Nieuwe dreigementen zullen volgen, nu Trump verkregen heeft wat ie wilde: TTIP via de achtergrond. Trump heeft immers al bewezen dat ie onbetrouwbaar is en is nu al bezig wat hij van Juncker heeft verkregen uit te breiden naar landbouw – waar Trumps team zich wil ontdoen van strenge veiligheidsvoorschriften zoals het verbod op chloorkippen en op hormonen in rundvlees.

TTIP werd door de Europeanen duidelijk verworpen omdat het onze voedselnormen, onze openbare diensten, onze mogelijkheid het leefmilieu te beschermen en de mogelijkheid de farmaceutische bedrijven en de grote technologie-industriebedrijven te reguleren ondermijnd zou hebben. Maar Trump en zijn omgeving hebben heel duidelijk aangegeven dat net dit hun agenda is. Hoe kan dit dan goed aflopen?

De Europese Commissie heeft geen mandaat voor deze agenda en voorzitter Juncker heeft geen bevoegdheid om met Trump over handelsvoorwaarden te onderhandelen. Wij eisen dat de Commissie een open en transparant mandaat formuleert en ter discussie voorlegt aan de Europese regeringen en volkeren voordat zij zich verbindt voor nieuwe handelsvoorwaarden met de VS. Ook eisen we dat de EU, die zich regelmatig en met klem uitspreekt over het belang van multilaterale handelsregels, niet met Trump instemt aangaande veranderingen in de regels van de Wereldhandelsorganisaties indien deze niet tot stand komen via een democratisch en transparant proces waar alle landen van de Wereldhandelsorganisaties bij betrokken worden.

1“Eigen Grootkapitaal Eerst!”