Omdat, ondanks alle burgerlijke zelfgenoegzaamheid, vrouwen ook in Vlaanderen nog iedere dag moeten opkomen voor hun rechten en dat de reële vooruitgang die er gebukt wordt nog iedere dag onder druk staat, door conservatieve obscurantisten enerzijds en door de herauten van het neoliberalisme anderzijds;

Omdat vrouwen de eerste slachtoffers zijn van de neoliberale besparingsmaatregelen en dus te winnen hebben bij de verovering van de economische soevereiniteit;

Omdat vrouwen de eersten zijn die ongewild naar deeltijdse of ondergewaardeerde banen en een positie van afhankelijkheid worden gedreven;

Omdat de genderrollen en machtsverhoudingen binnen de samenleving, samen met de gebrekkige openbare infrastructuur (kinderdagverblijven …), ervoor zorgen dat vrouwen vaak minstens twee banen hebben, waarvan er een onbetaald wordt, niet zorgt voor de opbouw van pensioenrechten of andere sociale rechten, enz.;

Omdat vrouwen nog steeds de overgrote meerderheid van de slachtoffers van intrafamiliaal (fysiek en psychisch) geweld uitmaken;

Maar ook omdat de genderstereotypen er voor zorgen dat ook mannen die het slachtoffer zijn van dergelijk geweld niet durven op te komen voor hun rechten;

Omdat de wereld inderdaad niet kan draaien zonder de vrouw, maar dat het, jammer genoeg, nog steeds nodig is dit aan te tonen;

Omdat feminisme ook de bevrijding van de man is, alsook van wie zich niet eenduidig in de categorieën ‘man’ of ‘vrouw’ kan vinden;

 

Steunt de V-SB de oproep tot vrouwenstaking op 8 maart, Internationale Vrouwendag. Deze kan verschillende vormen aannemen: die van een ‘klassieke’ werkstaking, maar ook een staken van huishoudelijke taken en zorgtaken, een consumptiestaking, … Mannen kunnen bv. bijdragen door de broodnodige zorgtaken op zich te nemen, notities te nemen voor stakende medestudentes, enz. Als het maar aantoont: als de vrouwen stoppen, stopt de wereld.