In deze rubriek verzamelen we relevante citaten uit allerhande media, her en der.

 

Gelezen in het nieuwe Brusselse regeerakkoord:

 

Sociale en ecologische rechtvaardigheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Pas als we ze samen bestrijden, komen ze echt in zicht.

 

Gelukkig hebben we nu eindelijk een Brusselse regering die sociale en ecologische rechtvaardigheid gaat... bestrijden?

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kamerlid Francis Delpérée (cdH) bekent

 

Tijdens de discussie in de Kamer over de grondwetsherziening vernamen we deze interessante opmerking van Francis Delpérée van het cdH (in de discussie over artikel 63 - over de mogelijkheid van een federale kieskring):
 
"De heer Francis Delpérée (cdH) benadrukt dat er voor hem geen Franstalige minderheid in België is die beschermd moet worden. Er is een Franse Gemeenschap die samen met de Vlaamse Gemeenschap deelneemt aan het leven in een Federale Staat. In Brussel is er dan ook geen Vlaamse minderheid naast een Franstalige meerderheid. Ook in Brussel zijn er dus 2 Gemeenschappen die samenwerken. Dit is niet enkel een kwestie van terminologie maar ook een kwestie van respect tegenover elkaar."
 
Wij vermoeden dat hij hieruit niet de logische conclusies zal trekken wanneer het gaat om het Minderhedenverdrag en de Franstaligen in de Rand. En dat hij zich ook wel niet tegen de regionaliseringstendens (ten koste van de gemeenschappen) in Brussel zal uitspreken.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bart Maddens over de ‘publieke opinie’ en de nood aan een linkse stem in de Vlaamse beweging

 

In een interview met De Zondag (24 maart 2019) verduidelijkt prof. Bart Maddens, met wat je mits wat overdrijving bijna een leninistische insteek zou kunnen noemen, het idee van een actieve bevordering van de idee van een Vlaamse onafhankelijkheid:

Een staatshervorming vraagt een aanloop, een opbouw. De publieke opinie moet overtuigd worden. […] Amper tien procent van de Vlamingen is voorstander van separatisme. N-VA weet dat. Daarom spreekt ze daar niet over. Maar dat is een vicieuze cirkel. Waarom is dat maar tien procent? Omdat N-VA niemand warm maakt. […]

Zonder dat je daarom noodzakelijkerwijs aan een klassieke partij als de N-VA moet denken of het belang van een actieve beweging moet onderschatten (het afdrijven van de N-VA is niet in het minst toe te schrijven aan de gebrekkige slagkracht van de Vlaamse Beweging), is het inzicht dat de Vlaamse onafhankelijkheid niet vanzelf zal bovendrijven, zonder georganiseerde bevordering, van cruciaal strategisch belang.

Hetzelfde geldt voor de schadelijke associatie van de Vlaamse Beweging met rechts:

[…] De Vlaamse beweging heeft nood aan een linkse partij, niet aan een derde rechtse partij. Ik zie nu bijvoorbeeld een collusie ontstaan tussen de klimaatbeweging en het belgicisme. Ik vind dat spijtig. Het is een dwaas idee dat een efficiënter klimaatbeleid zou kunnen door te herfederaliseren. De associatie tussen Vlaams en rechts is een probleem voor de Vlaamse beweging. […]

Over Schild en Vrienden:

[…]Ik vind ook dat hun identitaire discours de aandacht afleidt van de kerndoelstellingen van de Vlaamse beweging, namelijk meer autonomie en vooral de bescherming van het Nederlands. Of een ambtenaar al dan niet een hoofddoek draagt, is niet de kern van de Vlaamse zaak. De kern is of die ambtenaar Nederlands spreekt. Een moslim moet volgens mij even goed actief kunnen zijn in de Vlaamse beweging.[…]