Exact honderd jaar geleden (18 april 1919) werd de Gentse grootnederlandse, socialistische en feministische activiste Roza de Guchtenaere voor de Belgische krijgsraad te Brussel veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid. Het Belgische regime probeerde haar te chanteren door haar in begin 1921 de mogelijkheid te bieden vervroegd vrij te komen als ze een verklaring ondertekende waarin ze afzag van verdere politieke activiteiten. Roza weigerde hierop in te gaan. Toen onder druk van de opkomende Frontpartij in november 1921 de veroordeling van de activisten die niet tot de doodstraf waren veroordeeld teruggebracht werd tot 3 jaar, werd ze in december '21 vrijgelaten uit de Nieuwe Wandeling te Gent.

Na haar vrijlating nam ze terug haar grootnederlandse, feministisch en socialistisch engagement op, vooral op amnestiemeetings voor de nog steeds gevangen zittende activisten en de activistische politieke vluchtelingen. Later startte ze met een eigen tijdschrift: De Dietsche Voorpost. Ze overleed in 1942.