De nieuwe Brusselse regering heeft in haar regeerakkoord verklaard de sociale rechtvaardigheid te bestrijden (echt waar, zie pagina 7-8!) en het moet gezegd: ze houdt woord! De eerste voortekenen zijn er al.

Hoewel de PS, de dominante partij van deze regering, zich een tijdlang heeft verzet tegen het ISDS-mechanisme en ook het nieuwe regeerakkoord zich formeel tegen dit principe verzet, pleit ze wel voor een specifieke rechtbank voor multinationals (“De Regering … zal pleiten voor een geschillenbeslechtingsmechanisme door een multilateraal investeringshof.”) Dit doet trouwens denken aan het voorstel van de federale regering-Michel I voor een Engelstalige rechtbank voor multinationals, waarmee de N-VA trouwens nog maar eens heeft aangetoond nog maar weinig voeling met de Vlaamse emancipatiestrijd te hebben. Het gaat hier echter om een project waar al langer sprake voor is, en dat ook door de EU wordt gesteund, als alternatief voor ISDS. De Europese Raad heeft al het licht op groen gezet voor onderhandelingen.

 

Ondanks alle linkse retoriek, toont de Brusselse regering hiermee dat ze in het diepst van haar wezen even neoliberaal is als de Europese structuren. Het kan dan misschien sympathieker klinken dan ISDS, het blijft een aantasting van de nationale soevereiniteit en dus de democratie. Speciaal voor multinationals zou er dus een gerechtshof komen waar de democratische besluitvorming geen enkele vat op heeft. Reguleringen zou nog steeds worden bemoeilijkt, aangezien bedrijven nog steeds kunnen dreigen met megacompensaties. In wezen blijft het een variant op het ISDS-systeem.

De kernvragen blijven: waarom zou er een specifieke rechtbank moeten komen voor multinationals, die los staat van het Belgische en andere rechtssysteem en boven het lokale recht? Waarom zou voor hen niet gelden voor wat voor de gewone Vlaming en zelfs voor kmo’s wel geldt: dat men zich in Vlaanderen aan het lokale recht houdt? Als ze niet tevreden zijn met het, inderdaad vaak spaak lopende gerecht, kunnen ze natuurlijk altijd een handje helpen door belastingen te betalen … Mocht het ze kunnen geruststellen: we kunnen helaas garanderen dat het hier een klassenjustitie is.