Deze verklaring werd vanuit Chiapas de vele werelden van deze wereld ingestuurd. Wij delen en ondertekenen deze graag:

 

Deel 1. Een verklaring … vóór het leven

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN EEN DEEL VAN HET EUROPA AAN DE ONDERKANT EN HET ZAPATISTISCHE NATIONALE BEVRIJDINGSLEGER

1 januari 2021

Aan de volkeren der aarde

Aan de personen die strijden in Europa:

Broers, zussen, brussen, compañer@s:

Afgelopen maanden hebben we op verschillende manieren contact onderhouden met elkaar. We zijn vrouwen, lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders, travestieten, transseksuelen, interseksuelen, queers en nog anderen, mannen, groepen, collectieven, verenigingen, organisaties, sociale bewegingen, oorspronkelijke volkeren, wijkorganisaties, gemeenschappen en een lang etc dat ons van een identiteit voorziet.

Onze verschillen en de afstanden tussen ons zijn afkomstig van de gronden, de hemels, de bergen, de valleien, de steppen, de woestijnen, de oceanen, de meren, de rivieren, de bronnen, de lagunes, de rassen, de culturen, de talen, de geschiedenissen, de leeftijden, de aardrijkskunde, de seksuele identiteiten of niet, de wortels, de grenzen, de organisatievormen, de sociale klassen, de financiële mogelijkheden, het sociale prestige, de populariteit, de followers, de likes, de munten, het scholingsniveau, de manieren van zijn, de bezigheden, de kwaliteiten, de gebreken, het voor en tegen, het maar en ondanks, de rivaliteiten, de vijandigheden, de begrippen, de argumentatie, de tegenargumentatie, de debatten, de verschillen, de verklikkingen, de aanklachten, het misprijzen, de fobieën, de vriendschappen, de lofbetuigingen, de afwijzingen, het misbruik, het applaus, de godheden, de demonen, de dogmata, de ketterijen, de smaken, de walgingen, de zijnswijzen en een lang etc dat onze verschillen uitmaakt en ons dikwijls tegenover elkaar plaatst.

 

Er zijn maar weinig zaken die ons verenigen.

Ons de smarten van de aarde eigen maken: het geweld tegen de vrouwen, de achtervolging en het misprijzen tegenover de anderen om hun affectieve, emotionele, seksuele gevoelens; de vernietiging van het kind; de genocide tegen de oorspronkelijke volkeren; het racisme; het militarisme; de uitbuiting; de plunder; de vernietiging van de natuur.

Begrijpen dat de verantwoordelijke van die smarten een systeem is. De beul is een uitbuitend, patriarchaal, piramidaal, racistisch, stelend en crimineel systeem: het kapitalisme.

Weten dat het onmogelijk is om dit systeem te hervormen, noch om het op te voeden, te verzachten, er de scherpe kantjes af te vijlen, het te temmen, menselijk te maken.

Zich in te zetten om te strijden, overal en op elk uur, elkeen waar hij zich bevindt – tegen dit systeem tot het volledig is afgebroken. De overleving van de mensheid hangt af van de vernietiging van het kapitalisme. We geven ons niet over, we verkopen onszelf niet, we struikelen niet.

De zekerheid hebben dat de strijd voor de mensheid een wereldwijde strijd is. Net zoals de aan gang zijnde vernietiging geen grenzen kent, geen nationaliteiten, geen vlaggen, geen talen, geen culturen, geen rassen, is de strijd voor de mensheid er een van overal,van altijd.

De overtuiging zijn toegedaan dat er  in deze wereld verschillende werelden leven en strijden. En dat elke aanspraak op homogeniteit en op hegemonie een aanslag is op de essentie van het menselijke wezen: de vrijheid.

De gelijkheid onder de mensen zit in het respect voor onze verschillen. Het is in haar diversiteit dat onze gelijkenissen zich bevinden.

Begrijpen dat het niet de bedoeling is onze zienswijze op te dringen, onze passen, ons gezelschap, onze wegen en onze bestemmingen, dat het niet op die manier is dat we zullen vooruitgang boeken, maar door de mogelijkheid om naar de anderen te luisteren en te kijken. De anderen, onderscheidend en verschillend, die dezelfde verzuchting delen naar vrijheid en rechtvaardigheid.

Uit wat ons verenigt, en zonder onze overtuigingen te laten vallen, noch zonder op te houden te zijn wat we zijn, verklaren we ons akkoord om:

Ten eerste. Samenkomsten te organiseren, dialogen, uitwisselingen van ideeën, ervaringen, analyses en evaluaties met personen die zich, uit verschillende standpunten en op verschillende gebieden,  inzetten voor de strijd voor het leven. Daarna zal ieder zijn weg verderzetten, of niet. 

Te kijken en te luisteren naar de andere kan ons misschien helpen, of niet. Maar de kennis van onze verschillen, maakt ook deel uit van onze strijd en onze inzet, van onze menselijkheid.

Ten tweede. Dat die ontmoetingen en activiteiten plaats zullen vinden op de vijf werelddelen. Wat betreft het Europese continent zijn die gepland tijdens de maanden juli, augustus, september en oktober 2021, met de deelname van een Mexicaanse afvaardiging bestaande uit het Nationaal Inheems Congres – Inheemse RegeringsRaad, uit  het Front van Dorpen ter Verdediging van het Water en het Land van de Staten Morelos, Puebla en Tlaxcala en uit het Zapatistische Nationale Bevrijdingsleger. En dat we naargelang onze mogelijkheden zullen bijdragen aan het verwezenlijken ervan, op nog te bepalen data, in Azië, in Afrika, in Oceanië en in Amerika.

Ten derde. De personen uit te nodigen die dezelfde betrokkenheid en een gelijkaardige strijd delen, al de eerlijke personen en al diegenen aan de onderkant die in opstand komen en weerstand bieden in de verschillende hoeken van de wereld, om zich te voegen bij die ontmoetingen en activiteiten, eraan bij te dragen, ze te ondersteunen en eraan deel te nemen; en om deze verklaring VOOR HET LEVEN te ondertekenen en zich eigen te maken.

Vanaf de brug van de waardigheid die het Europa aan de onderkant links verenigt met de bergen van het Mexicaanse Zuidoosten.

Wij. 

Planeet Aarde, 1 januari 2021.

 

(De bijgewerkte lijst ondertekenaars kan hier worden gevonden.)