Sinds de opkomst van het EZLN in januari 1994 heeft de Mexicaanse regering op nationaal, regionaal en gemeentelijk vlak verschillende paramilitaire groepen aangemoedigd, georganiseerd, gefinancierd en onderhouden met het doel de zapatistische burgerbevolking aan te vallen.

In deze context heeft de gemeenschap van Moisés Gandhi, gelegen op het kruispunt Cuxuljá, autonome gemeente Lucio Cabañas (officiële gemeente Ocosingo in Chiapas) recent geleden onder verschillende aanvallen van de paramilitaire groep ORCAO (Organisatie van Koffiebouwers van Ocosingo)

– Op 22 augustus heeft het ORCAO met gebruik van oorlogstuig de koffieopslagplaatsen van het Commercieel Centrum “Nieuwe Dageraad van de Regenboog”, gelegen op het kruispunt van Cuxuljá, in brand gestoken en vernield.

– Op 8 november heeft het ORCAO Félix López Hernández gevangen gezet. Hij is een steunpunt van de zapatistische gemeenschap Moisés Gandhi. Hij werd in elkaar geslagen, vastgebonden en opgesloten zonder water noch voedsel tot op 11 november, de dag waarop hij werd vrijgelaten.

 

– Op maandag 18 januari heeft het ORCAO schoten gelost op de gemeenschap Moisés Gandhi. De aanval begon om 15.30 H en duurde tot 18.00 H. Er werd geschoten op huizen van de gemeenschap. 170 schoten met zwaar geschut en 80 met lichter geschut.

– Woensdag 20 januari 2021 om 16.00 H volgde een nieuwe aanval tegen de gemeenschap met zwaar en licht geschut. Om 22.30 H volgde een nieuwe aanval tegen de gemeenschap met vuurwapens.

– Donderdag 21 januari 2021 volgden nieuwe beschietingen van de huizen van de gemeenschap van Moisés Gandhi. Eerst om 00.30 H en vervolgens van 02.10 H tot 02.55 H.

Het aantal aanvallers wordt geschat op minstens 20 personen, allen lid van de paramilitaire organisatie ORCAO uit de gemeenschappen van San Antonio, Cuxuljàn, San Francisco en 7 de Febrero.

(Alle informatie is beschikbaar bij het Mensenrechtencentrum Fray Bartolomé de las Casas, Chiapas, Mexico https://frayba.org.mx)

Voor al het voorgaande veroordelen we de paramilitaire escalatie tegen de zapatistische gemeenschappen evenals de medeplichtige federale, regionale en gemeentelijke overheden.

Ze zeggen wat ze willen, verklaren wat ze willen, tekenen overeenkomsten naar believen, maar het slechte beleid financiert, bevordert en onderhoudt de aanvallen van de paramilitaire groepen, zoals het ORCAO, tegen de burgerbevolking. Zelfs als ze denken dat ze zich de handen niet bevuilen met het bloed van mannen, vrouwen, kinderen, ouderen die vreedzaam leven in de door de paramilitairen aangevallen gemeenschappen, blijven het criminelen.

LANG LEVEN DE STRIJD VOOR HET LEVEN VAN DE ZAPATISTISCHE GEMEENSCHAPPEN !

STOP DE PARAMILITAIRE AANVALLEN !

STOP DE DRIE NIVEAUS VAN DE REGERING DIE DE DOOD ZAAIEN !

Ondertekend door: (actuele lijst)