Op aansporen van de politieke elite van Franstalig Brussel hebben de Franstalige partijen zich dit weekend weer eens flink opgewonden. Voor hen moet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als een volwaardige derde onderhandelaar kunnen meepraten in de communautaire dialoog. Vooral de Vlaamse minister-president Kris Peeters moest het ontgelden omdat hij voor Brussel een bijrol in gedachten heeft. 'Kleinerend' riep de voorzitster van de Brusselse MR.

Wat nu? Gaan de Vlaamse politici door de knieën waardoor Vlaanderen één van de drie onderhandelaars wordt? Mieke Vogels lijkt alvast bezweken voor de druk van de Franstalige Brusselaars en anderen lijken te wankelen. De Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) vraagt zich af hoe de Vlaamse politici hun mensen nog recht in de ogen kunnen kijken als ze de Vlaamse numerieke meerderheid van 70 % zomaar herleiden tot 33 %! Is dit het offer dat we moeten brengen voor communautaire vrede? Enkel WalloniÎ kan en moet erkend worden als gelijkwaardige gesprekspartner. Andere voorstellen maken een evenwichtig akkoord al bij voorbaat onmogelijk.

Didier Reynders zei dit weekend dat de Vlamingen moeten ophouden "ons te vertellen hoe wij Brussel moeten besturen". Hoewel de Franstaligen allicht een minderheid zijn geworden in het Brussels Gewest, eisen de Franstalige politieke partijen het alleenrecht op over Brussel. Omdat het derde gewest een anti-Vlaamse instelling is die financieel onleefbaar is, vraagt de V-SB de afschaffing ervan. Wij pleiten - zoals Walter Baeten op de IJzerbedevaart - voor de integratie van het Vlaamse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarbij de Franstaligen een grondwettelijk verankerde Franse Gemeenschap krijgen voor de culturele materies.