Sedert deze week is de Maatschappij Linkeroever, gesteund door zowat het hele politieke firmament, begonnen met de afbraak van tientallen huizen in Doel. Actievoerders van onder meer Doel 2020 proberen de afbraak tegen te houden, maar de Maatschappij Linkeroever beschouwt het dorp nu reeds als volledig vogelvrij verklaard. Niet geremd door enige moraliteit of enige bekommernis om de veiligheid van de mensen die nog steeds in het dorp wonen (en daar officieel nog mogen wonen tot 30 augustus 2009!) stuurt de maatschappij een leger bulldozers en kranen dwars door het dorp om de afbraakwerken gedaan te krijgen. 

We zijn zeer verbaasd over de bijna complete stilte in de politieke wereld, zowel van de meerderheidspartijen als bij de oppositie. Wij zouden verwachten dat de meerderheidspartijen die mee het doodvonnis van Doel hebben getekend minstens de protestacties zouden veroordelen, maar zelfs dàt gebeurt niet eens. Het lijkt wel alsof voor de politici het dorp nu al niet meer bestaat en uit het collectief geheugen werd verbannen. Dit is uiteraard veelzeggend.
 
De Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) veroordeelt scherp de monsterlijke afbraak van Doel en heeft geen enkel begrip voor de Vlaamse overheid. Dit soort Vlaanderen is niet waarvoor de V-SB pleit. Wij steunen de actievoerders in Doel, en wij hopen dat meer en meer partijen en mensen dit zullen doen. Wij willen geen Vlaanderen zonder Doel!