De V-SB wenst de Catalanen succes met het aangekondigde referendum en vraagt het Vlaams Parlement de beslissingen van het Catalaans volk te erkennen en proactief formele contacten aan te knopen.

Het parlement van de Catalaanse Autonome Regio heeft definitief beslist over het lang besproken referendum voor een onafhankelijke republiek. Op 11 november volgend jaar zullen, in navolging van de Schotten, de Catalaanse burgers van de regio kunnen stemmen over de vraag of Catalonië een staat moet vormen en of die onafhankelijk moet zijn (beide vragen zullen apart voorgelegd worden).

De republikeinse partijen in het parlement zijn er in geslaagd hun verkiezingsbeloftes na te komen, al ging dat niet zonder slag of stoot. Doorslaggevend zal wellicht de zeer breed gedragen, niet partij-gebonden onafhankelijkheidsbeweging zijn geweest, die tot meer dan een miljoen mensen kan mobiliseren en permanent druk weet te zetten op de partijen door op straat en in de samenleving te ageren.

Zoals verwacht heeft het Spaanse regime het referendum al illegaal verklaard, en zal het alles doen om dit tegen te houden. De Catalanen zijn niet onder de indruk van de Spaanse dreigementen, maar het valt te verwachten dat die regering een grote lobbycampagne zal beginnen om een Catalaanse staat en de erkenning daarvan internationaal tegen te houden. In die zin was het alvast een 'eye-opener' om te zien hoe huidig Europees 'president' en voormalig Belgisch premier Van Rompuy bij de eersten was om zijn hoop op een 'nee' uit te spreken. In het komende jaar mogen we ons verwachten aan een intensieve campagne op Europees niveau tegen 'het spook van het separatisme' dat volgend jaar tot een onafhankelijk Schotland en Catalonië zou kunnen leiden.

Wij vragen daarom dat Vlaanderen nu al het voortouw neemt in het aanknopen van diplomatieke, politieke en economische banden met Catalonië (en bij uitbreiding met andere naties zoals Schotland en Baskenland). Vlaanderen moet de uitslag van het referendum hoe dan ook erkennen, en in geval van een "ja" voor onafhankelijkheid, de nieuwe Catalaanse republiek erkennen en meteen uitnodigen voor het op punt stellen van (bilaterale) samenwerkingsverdragen, indien nodig buiten de EU-instellingen om.