Solidariteit met de volkeren van de Maghreb en de Arabische wereld

Zondag 6 februari 2011

Noordstation, Brussel (14 uur) naar het Zuidstation.

 

* Voor een Maghreb, die democratisch is en die de politieke, burgerlijke, sociale, culturele en religieuze rechten van de volkeren erkent;

* Voor een volledige ondersteuning van de autonome volksbewegingen, waaraan de jongeren massaal deelnemen;

* Voor de vrijlating van alle politieke gevangenen, die van vroeger en die van vandaag. Wij eisen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de repressie voor de rechtbank worden berecht. Wij vragen de Belgische en Europese autoriteiten om een standpunt in te nemen en openlijk de aanhoudende repressie in de Maghreb en de Arabische wereld aanklagen. Hun stilzwijgen zal als medeplichtigheid en instemming worden beschouwd en iedereen zal zich dit weten te herinneren.

* Steun aan de eisen van de demonstraties : "Werk voor iedereen", "Verdeling van de rijkdom onder allen en voor allen","Stop de corruptie en het nepotisme." Ofwel : "Buiten !"

* Voor een echte bewustwording van de leefonzekerheid van het volk. Toegang voor alle burgers tot kwalitatieve openbare diensten, recht op gezondheid, huisvesting, onderwijs, opleiding en toegang tot informatie, zowel ginder als hier! 

 

Voorlopige lijst van ondertekenaars: ABP Luik, AEL, BRussells Tribunal, CADTM, CAP, CLEA, Collectif des Militants du Maroc de l'Immigration d'Action et de Lutte, Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunésie, DCB, Divers&Aktief, Égalité, EGK, Front du 14 janvier, Internationale Socialisten, JAC, JOC Luik, Mouvement Citoyen Palestine,  Parti Humaniste, Pas touche au Venezuela, SAP, Socialisme21, Solidarité Europe-Tunésie, Unie van Arabische Studenten in Europa, Vrede v.z.w., V-SB