Op woensdag 10 december 2008 viert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn 60e verjaardag. Een mijlpaal in de moderne geschiedenis. Niet minder dan 48 landen ondertekenden toen de verklaring waarin de universele rechten van elke mens, ongeacht leeftijd of geslacht, vastgelegd werden.

Het is dan ook verschrikkelijk dat zestig jaar na dato de mensenrechten nog steeds in veel te veel landen geschonden worden. In Colombia, Guatemala, de Filippijnen en China bijvoorbeeld worden gewone mensen nog steeds het slachtoffer van politieke repressie omdat ze opkomen voor hun rechten. Willekeurige arrestaties in Tsjetsjenië, foltering van Basken, genocide in Darfoer, massamoorden en verkrachtingen in Oost-Congo, een tekort aan drinkbaar water in talloze Afrikaanse landen en een tekort aan voedsel voor mensen overal ter wereld, de lijst is veel te lang - en dan hebben we het nog niet over de financiële crisis die miljoenen mensen getroffen heeft.

De Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) beschouwt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, ondanks z'n tekortkomingen (niet in het minst het ontbreken van collectieve rechten, zoals dat van naties op zelfbeschikking, of het stakingsrecht), als een belangrijk symbool en instrument dat de arbeiders en volkeren van deze wereld in het afdwingen van hun rechten. Want inderdaad, deze rechten zijn niet zomaar "gegeven". Zij zijn het gevolg van politieke actie, en van veelal harde strijd. Daarom wenst zij deze gelegenheid te gebruiken om haar steun uit te spreken aan iedere beweging, waar ook ter wereld, die zich inzet voor deze emancipatie van de mensheid