Dinsdag (10 maart) is het vijftig jaar geleden dat de Tibetanen een grote opstand begonnen tegen de Chinese bezetting van hun land. Sindsdien wordt er ieder jaar, overal ter wereld, gedemonstreerd tegen deze bezetting. Ook dit jaar is dit het geval, en ook in Vlaanderen, met een betoging om 10u30 aan de gebouwen van de Europese Commissie aan het Brusselse Schumanplein, vanaf 12u gevolgd door een naar de Chinese ambassade, waar tussen 13u en 15u zal worden verder betoogd.

Het spreek vanzelf dat de V-SB zich inschrijft in de geest van deze manifestatie, en de strijd van het Tibetaanse volk voor de erkenning van het recht van het Tibetaanse volk om over de eigen toekomst te beslissen, inclusief de relatie met China. Alle socialistische retoriek ten spijt, blijft de zogenaamde Volksrepubliek dit recht negeren. Haar pogingen om een rookgordijn op te hangen voor haar schendingen van de mensenrechten en om de klachten van de Tibetanen te minimaliseren of zelfs te diskrediteren door hun woordvoerders af te schilderen als voorstanders van een feodaal of theocratisch systeem (ondanks het gegeven dat bvb. het Tibetaans Jeugdcongres reeds lang ijvert voor een democratische republiek) , hebben, zeker sinds de protesten van vorig jaar, echter al wat hun nog restte aan geloofwaardigheid verloren. Niet dat dit de Belgische en Vlaamse overheid belet om de relaties met China louter door het prisma van de economische belangen van enkele kapitalisten te zien, en daarmee ook de Chinese repressiepolitiek stilzwijgend te steunen...

Niet enkel de Chinese overheid moet dus onder druk gezet worden, maar ook die van de westerse landen. Daarom roept de V-SB op om dinsdag aanwezig te zijn op de manifestatie in Brussel, en overal waar het mogelijk is de Tibetaanse vlag uit te hangen.