Nu de Tamiltijgers militair zijn verslagen, ziet de Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) geen enkele reden tot juichen.  Na het gigantische bloedbad op de stranden van de Indische Oceaan, is de Tamil-minderheid immers volledig overgeleverd aan de terreur van het triomferende Sri Lankaanse leger.  Op dit ogenblik worden mensenrechten op grote schaal geschonden, worden Tamils in volledige straffeloosheid vermoord en vindt er een regelrechte etnische zuivering plaats.  De internationale gemeenschap kijkt toe en doet geen ernstige inspanningen om de wreedheden te stoppen.  De houding van de Europese Unie is in dit verband exemplarisch.  Nu de burgeroorlog voorbij is, vraagt Brussel met een piepstemmetje om de oorlogsmisdaden van het Sri Lankaanse leger te onderzoeken, maar wordt onder tafel gespeeld door Sri Lankaans lobbywerk.  Nochtans dragen de EU-landen een grote verantwoordelijkheid in dit drama omdat ze de afgelopen jaren veel voor miljoenen euroís aan wapens geleverd hebben aan Sri Lanka.  Jarenlang waren de Tamiltijgers en de Sri Lankaanse leger aan elkaar gewaagd en waren er regelmatig vredesgesprekken die kans maakten.  De beslissing van de EU om, in navolging van de VS en India, de Tamiltijgers op de lijst van terroristische organisaties te zetten, heeft de kans op een evenwichtig vredesakkoord mee de grond in geboord.  Voor de Tamils ziet het er slecht uit, want van de fascistoÔde regering in Colombo heeft zij niets anders te verwachten dan onderdrukking.  Ruim vijftig jaar geleden begon de Singalese kolonisatie van Tamil-gebied; vandaag dreigen de Tamils door etnische zuiveringen een minderheid te worden in hun eigen thuisland: Tamil Ilam.

Er rest dus nog maar èèn uitweg voor het conflict: de realisatie van een onafhankelijk en socialistisch Tamil Ilam, zeg maar de droom van de Tamiltijgers.