Op 31 augustus vervalt het woonrecht in Doel. De enkele honderden bewoners die dit dorp nog steeds telt moeten dan officieel opkrassen, zodat de definitieve sloop van het dorp kan worden aangevat. Dat Doel moet verdwijnen om plaats te maken voor een nieuw dok waar het economische nut allesbehalve zeker van is krijgt weinig aandacht in de pers en al helemaal niet in de politieke wereld die wordt gedomineerd door een discours waar enkel groeicijfers en winsten tellen.  

 Actiegroepen hebben jarenlang strijd gevoerd voor het behoud van Doel en erfgoed en milieu in het algemeen in dit door staal en beton volgegoten Vlaanderen. Begin deze maand was er nog de zeer geslaagde Scheldewijding met muzikaal solidariteitsfeest, waar duizenden mensen op af kwamen. Hun strijd zal nu wellicht deze zondag culmineren. De actiegroepen zullen een campagne lanceren om spreekrecht in het Vlaams Parlement te krijgen. De onafhankelijke vzw Kunstdoel organiseert die dag ook verschillende activiteiten (programma te raadplegen op http://www.kunstdoel.net/nl/30-augustus-spreekrecht-voor-doel-het-vlaams-parlement). De campagne krijgt steun van o.a. de vzw Ademloos die in Antwerpen mee de campagne tegen de Lange Wapperbrug trekt.  

De Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) stelt zich vragen bij het havenbeleid waarbij groei vooral in kwantiteit wordt gezocht en niet in kwaliteit. Wij zijn er niet van overtuigd dat de haven per se moet uitbreiden met dokken die nog groter moeten zijn. Een vooruitstrevend havenbeleid moet eerst kijken naar de kwaliteit van de bestaande infrastructuur. Er mag zeker geïnvesteerd worden in de havens van Vlaanderen, maar dan wel in het belang van de bevolking en de werkgelegenheid. We denken aan vernieuwende economische takken die de  oude voorbijgestreefde industrieën moeten kunnen vervangen, en aan nieuwe vervoersmogelijkheden in plaats van overvolle wegen. En er moet uitgekeken worden naar economische activiteit die de Vlaamse bevolking welvaart oplevert in plaats van een transfer van grote winsten naar (veelal buitenlandse) multinationals. Ten slotte willen we ook een einde aan de absurde onderlinge concurrentie tussen de havens op een kleine lap grond als de onze. Een rationele havenpolitiek moet de hoogst noodzakelijke groei in kwaliteit mogelijk maken. De V-SB is zeker niet de enige politieke beweging die deze bedenkingen en voorstellen maakt maar toch valt het ons op dat de dogmas van eeuwige uitbreiding en groei blijven heersen. De koppigheid waarmee de regering-Peeters elk debat over Doel uit de weg gaat is tekenend voor het verdere beleid waar deze regering voor staat, een beleid volledig geënt op de verzuchtingen van machtige industriële lobbies en het havenpatronaat. Er wordt geen enkel debat gevoerd over de vraag of het geplande Saeftinghedok wel rendabel zal zijn en de sloop van een heel dorp en vernietiging van een aanzienlijk stuk authentieke polder waard is. Er bestaan geen duidelijke cijfers over hoeveel jobs dit nieuwe dok zal opleveren. Het bestaande maar niet gebruikte Doeldok (in de volksmond wel eens de duurste visvijver of zwemkom genoemd...) is alvast geen goed voorbeeld. Zoals het er nu naar uit ziet zullen de bewoners van Doel voor dit wanbeleid moeten boeten. We herinneren er aan dat de CD&V van minister-president Kris Peeters de kiescampagne voerde onder het thema "een warm Vlaanderen"... 

Voor de V-SB  is het duidelijk dat Doel nog steeds een leefbaar dorp kan zijn. Ondanks de pesterijen, intimidaties en het politieke negeren blijven de bewoners en de actiegroepen in het verzet gaan en we hopen dat ze dat ook na augustus zullen doen. De V-SB roept dan ook iedereen die werkelijk een "warm Vlaanderen" wil op deze zondag naar Doel te komen en solidariteit te betuigen. Het gaat niet slechts om "een dorp", maar om een toekomst voor heel Vlaanderen. 

We geven tot slot volgende brochure mee die de organisatie Doel2020 enkele jaren geleden maakte met een alternatief voorstel voor Doel: http://www.doel2020.org/Teksten/doel2020/2009/2009_01_30_hub_doel-lillo.htm