De V-SB veroordeelt de razzia's die het Belgische gerechtsapparaat, volgens sommige bronnen mogelijk met behulp van Turkse agenten, zowel in Vlaanderen als in Wallonië heeft uitgevoerd, die hebben geleid tot het onder arrestatiebevel plaatsen van (op moment van schrijven) acht personen. Het gaat weer om nieuwe slachtoffers van de zogezegde strijd tegen het terrorisme, die in dit geval eigenlijk neerkomt op de verdere uitbreiding van de Turkse repressie tegen het Koerdische verzet naar onze contreien.  Ook de vrijheid van meningsuiting en informatieverspreiding werd geviseerd, aangezien Roj TV - de enige televisiezender die in discours inzake Koerdistan  afwijkt van de Turkse staat - het zwijgen werd opgelegd.  Ondertussen blijft de Turkse staat binnen het door hem gecontroleerde grondgebied iedere vorm van ontplooiing - zowel op politiek als op cultureel vlak ñ van de Koerdische natie beknotten, zelfs waar deze niet gewelddadig is. 

De Belgische en bij uitbreiding de Europese politieke top heeft de mond vol van democratisering als voorwaarde voor de Turkse toetreding tot de Europese Unie, maar het belang dat daadwerkelijk aan democratie en mensenrechten wordt gehecht, is bij deze weer aangetoond...  Slechts het beëindigen van dergelijke collaboratie met het Turkse regime zou een signaal kunnen zijn dat het om meer dan loze woorden gaat. 

Het is vanzelfsprekend dat de V-SB, als internationalistische beweging, haar solidariteit uitspreekt met de strijd die links Koerdistan voert voor zelfbeschikking, tegen de Turkse onderdrukking en de eigen collaborerende elites in. Als dusdanig wenst zij bij te dragen tot een grotere bewustwording rond deze kwestie in Vlaanderen, en herinnert zij aan de informatie- en gespreksavond ('Wanneer komt de Koerdische lente?' met Derwich Ferho, directeur van het Koerdisch Instituut te Brussel), die zal plaatsvinden op 16 maart in het Vlaams Huis van Brussel.