Corsica 


corsicaliberaCorsica Libera

http://www.corsicalibera.com/

Corsicaanse independentistische partij


stcSindicatu di i Travagliadori Corsi

https://www.facebook.com/SoutienSTC/

Corsicaanse vakbond

 

amancaA Manca

http://www.a-manca.org/

Sucialismu democraticu e autogestiunariu