Drie maanden terug startte de westerse coalitie onder leiding van de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een militaire campagne boven Libië. Hetgeen aangekondigd werd als het afdwingen van een 'no-flyzone' evolueerde in een mum van tijd in een bombardementscampagne met steeds meer burgerdoden. Intussen nam de NAVO de controle van de missie over.

Drie maand later blijkt het front tussen de troepen van dictator Khadafi en de zogenaamde rebellen nog steeds onveranderd te blijven volgens dezelfde tribale breuklijnen. Bovendien blijkt uit de praktijk dat het VN-mandaat ruim overschreden wordt met gerichte aanvallen op doelwitten die het leven van niet-strijdende burgers in gevaar brengen.

Intussen ligt ook de Amerikaanse president Obama onder vuur in het Congres omdat hij zich niet aan de wettelijke verplichting hield om binnen de 60 dagen na het begin van een oorlog de toestemming te vragen aan het parlement. Misnoegde Democraten zouden, met de steun van Republikeinen die hierin een manier zien om Obama te dwarsbomen, wel eens een motie goedgekeurd krijgen die de Amerikaanse regering verplicht de militaire campagne in Libië stop te zetten.

Reden genoeg voor de secretaris-generaal van de NAVO, Anders Fogh Rasmussen, om de Europese landen te wijzen op hun militaire afhankelijkheid van het Amerikaans militair materieel. Hij riep de Europese landen op om fors te investeren in defensie, zodat ook Europa zou beschikken over voldoende verkenningsvliegtuigen, zogenaamde precisiebommen en inlichtingenapparatuur.

Het is niets minder dan complete waanzin om in tijden wanneer overal gepleit wordt voor besparingen, de defensiebudgetten de hoogte in te jagen!

Griekenland wordt vandaag verplicht om fors te bezuinigen in zijn begroting, maar heeft in verhouding tot zijn BNP nog steeds het hoogste defensiebudget van de hele Europese Unie. Griekenland is de grootste wapenimporteur van Europa en de vijfde grootste wapenimporteur ter wereld. Zelfs toen de financiële problemen in Griekenland al duidelijk zichtbaar waren, bleven Duitsland en Frankrijk wapens verkopen aan Griekenland. Het zijn diezelfde landen die nu pleiten voor forse besparingen in de openbare diensten van Griekenland om hun leningen terugbetaald te krijgen.

Deze financiële crisis verplicht ook de Belgische staat keuzes te maken qua uitgaven. Wij roepen op om niet mee te gaan in het verhaal van de NAVO-baas om meer geld te steken in defensie. We eisen in tegendeel dat er een beleid komt dat investeert in een publieke sociale zekerheid waarvan sociale uitkeringen boven het niveau van de armoedegrens liggen, in de openbare mobiliteit, in kwalitatief hoogstaand onderwijs voor iedereen, in sociaal en ecologisch relevant wetenschap onderzoek, onder meer naar toepassingen van duurzame vormen van hernieuwbare energie. De middelen hiervoor moeten komen uit de strijd tegen de fiscale fraude, de afschaffing van het mechanisme van notionele intrestaftrek (waardoor een aantal grote bedrijven nagenoeg vrijgesteld worden van belastingen) en het drastisch afromen van de superwinsten van Electrabel.