Een in memoriam door M.V.

 

Jan Olsen

Geboren op 25 maart 1924 - Overleden op 15 maart 2012 in Oostende.

 

Jan was, zijn actieve leven lang, een onvermoeibaar strijder voor de Vlaamse- en Groot-Nederlandse zaak. Als Hoofdredacteur van "Het Pennoen" tussen 1950 en 1977, bracht hij vele bekende figuren uit de Vlaamse beweging er toe om bijdragen te leveren in het democratische Vlaamsgezinde tijdschrift. Vanaf 1971 tot en met 1974 verscheen er haast elke maand een artikel van de Antwerpse denktank "De Witte Kaproenen" in "Het Pennoen". Ook na 1977 bleef Jan actief ijveren voor een breed progressief Vlaams front. Hij betreurde in dit verhaal de blijvende afwezigheid van de Vlaamse linkerzijde. Zijn enorme encyclopedische kennis en zijn zin voor details maakten van hem een bijzondere en bekende figuur in de naoorlogse brede Vlaamse beweging.

 

"Vermetele oude vriend, gij hebt Neerlands vaan manmoedig gediend..."


Jan Olsen verdient een voorname plaats op het Gulden Doek voor Vlaanderen!


Rust in vrede!