Zoals vele organisaties heeft ook de V-SB deze oproep voor een mensenketting 'Rechtvaardigheid voor Mawda' ontvangen, en ook ondertekend. We aarzelen niet om toe te geven dat dit voor enige discussie heeft gezorgd. Niet over de zaak als dusdanig: dat de dood van Mawda verschrikkelijk en, sterker nog, schandalig is, dat dit tot op de bodem moet worden uitgespit en de schuldigen bestraft – dat spreekt allemaal vanzelf of zou althans vanzelfsprekend moeten zijn. Maar wel we omdat beducht zijn voor enkel een mediatiek spelletje pro en contra de N-VA – vandaar dat het spijtig is dat velen enkel oproepen op het ontslag van Jan Jambon en Theo Francken, maar niet in gaan op Koen Geens, de verantwoordelijke minister voor het parket dat nochtans herhaaldelijk valse verklaringen heeft afgelegd. Deze gebeurtenis mag niet vervallen tot louter een relletje dat na een paar dagen gaat luwen en dat de aandacht afleidt van de grondoorzaken van de feiten:

 

 

  1. dat de komst en/of doorstroom van vluchtelingen en migranten naar en door onze contreien geen natuurfenomeen is, maar het gevolg van politieke keuzes – van de leidende groepen in de landen van herkomst, uiteraard, maar ook van die van onze landen. Je kunt geen neokoloniale handelsrelaties onderhouden en aan economische dumping doen zonder economische migratie te stimuleren. Je kunt niet deelnemen aan imperialistische NAVO-interventies en destabiliseringen en dergelijke ondernemingen door bevriende regimes zoals het Turkse of het Saoedische steunen en tegelijkertijd verwachten dat iedereen ginds mooi thuisblijft.
  2. dat het gegeven dat sommigen het legitiem vinden dat politiediensten op mensen schieten die geen onmiddellijke bedreiging voor iemands leven vormen, niet alleen blijk geeft van de ontmenselijking waar mensen zonder papieren aan onderworpen worden, maar ook van een zorgwekkende normalisering van staatsgeweld, in het bijzonder politiegeweld. Of de mensen in kwestie nu „illegaal“ zijn en daarom al dan niet het land moeten worden uitgezet, is in dat opzicht een nevendiscussie: ook dan hebben zij mensenrechten. En ja, ook mensensmokkelaars hebben die: het misbruik dat zij maken van de wanhoop van mensen is moreel verwerpelijk, maar straffen moeten worden uitgesproken na afloop van een eerlijk proces. Wij passen voor een staat die zichzelf het recht te doden toekent en al zeker een waar standrechtelijke executies door de politiediensten als aanvaardbaar worden beschouwd.

 

Daarom steunen wij deze oproep voor rechtvaardigheid voor Mawda!