Joachim Pohlmann, intellectueel en woordvoerder van de N-VA, gaat als reservist in het Armée belge/Belgisch leger – of mogen we, nu onder partijgenoot Vandeput Engels de taal van de masteropleiding van de Koninklijke Militaire School is geworden, ook van “the Belgian Army” spreken? Volgens hem “is het niet omdat de Belgische staatsstructuur [hij vergeet expliciet de veiligheidsdiensten te vermelden] vierkant draait, dat [hij] niet om de veiligheidssituatie bekommerd moet zijn”. Hij vreest dat “Europa extern bedreigd wordt vanuit het oosten, met Rusland, en vanuit het zuiden, met de komst van de migranten”. Hij stelt niet expliciet door Rusland en door de migranten. Hoe realistisch is deze door Pohlmann gepercipieerde bedreiging?

 

Europa berdreigd door Rusland? De kapitalistische, door Duitsland gedomineerde EU, met ook de militair nog relevante Franse staat, bedreigd door de al even kapitalistische maar economisch beetje achterlijke Russische Federatie? Zijn weer in de situatie van 1914 beland? Europa, voor zover dat een politiek relevant analysecriterium is, valt niet samen met de Europese Unie of met de Europese regeringen die Pohlmann misschien sympathiek vindt. Rusland is wel degelijk een Europees land, ontstaan uit de fusie van Slavische gemeenschappen en Viking-handelskolonies zo’n dikke duizend jaar geleden. Ook het christendom werd geadopteerd in Rusland, mocht dat al relevant zijn want ook het christelijke monotheïsme heeft zijn wortels in de woestijnen van het Midden-Oosten. En sedert de Russische Revolutie van 1917 was er een grote invloed van het denken van een Duitse atheïst. Rusland dat Europa bedreigt? Moeten wij dat écht ernstig nemen?

Europa bedreigd door de komst van migranten? We zijn de laatste om te ontkennen dat de komst van grote groepen migranten ernstige uitdagingen stelt en grote problemen oplevert. Maar deze gaan echt niet opgelost worden door het Armée belge/Belgian Army. En al helemaal niet door een extra patrouilleur in de Antwerpse diamantwijk. Die zou zelfs geen Antwerpse Mohammed Merah kunnen stoppen. De honderdduizenden migranten die naar Europa komen en de miljoenen die het zouden willen doen, zijn ongewapende gelukszoekers die opkijken naar Europa of naar het beeld dat hen van Europa opgehangen werd. Gaat het Armée belge/Belgian Army deze mensen gewapenderhand stoppen in Noord-Afrika of hen op de mediterrane kusten terug de zee in drijven? Pohlmann moet ons dat toch eens uitleggen.

Tot nader order is het Armée belge/ Belgian Army nog altijd een fundamentele instelling van de Belgische staat, in oorlogstoestand onder bevel van een telg van het huis van Saksen-Coburg, lid van de NAVO, ooit opgericht als instrument om de ontluikende EU te verankeren in het kamp van het Amerikaanse imperialisme. Pohlmann stelt: “Ik ben geen romantisch Vlaams nationalist meer. Dienst nemen in het Belgisch leger beschouw ik als een apolitieke daad, bijgevolg staat het los van mijn overtuiging”. Ten eerste zijn deze twee zinnen schijnbaar in tegenstelling. Als Pohlmann zijn dienstname in het Armée belge/Belgian Army als een apolitieke daad beschouwd, waarom moet hij dan stellen dat hij geen romantisch Vlaams nationalist meer is? Maar ten tweede, als hij dan toch wil toetreden tot het Armée belge/Belgian Army met de hoger geschetste kenmerken, wat is hij dan wel? Een Belgisch patriot? Een Europees imperialist? Waarom wil hij het Armée belge/Belgian Army leger bijstaan in zijn communicatiestrategie? Om het Armée belge/ Belgian Army de volgende Belgische crisis te laten overleven? Of is het toch geen echt rationele beslissing en is het hem in essentie te doen om het vervullen van zijn jongensdroom? Maar die kan hij dan toch beter in de directe strijd tegen ISIS gaan vervullen in de rangen van de Leeuwen van Rojava op de slagvelden van Zuid-Koerdistan. Of is dat dan weer te realistisch?