Samen met meer tweehonderd organisaties van over de hele wereld heeft de V-SB de oproep van Samidoun (solidariteitsnetwerk voor de Palestijnse politieke gevangenen) ondertekend, voor de onmiddellijke vrijlating van de linkse Palestijnse volksvertegenwoordiger Khalida Jarrar. Onderaan vindt u de (eigen) vertaling van de oproep; de oorspronkelijke versie en de lijst met ondertekenende organisaties vindt u hier.

 

 

Wij, ondergetekende organisaties, verzamelen ons om vrijheid te eisen voor de Palestijnse politieke leidster Khalida Jarrar, een vooraanstaande linkse persoonlijkheid, feministe, voorvechtster van de rechten van gevangenen en lid van de Palestijns Wetgevende Raad. Sinds juli 2017 zit zij zonder tenlastelegging of proces opgesloten – en nu heeft de Israëlische militaire bezettingsmacht verklaard dat haar gevangenschap met vier bijkomende maanden zal worden verlengd.

 Op 2 juli 2017, voor het krieken van de dag, vielen soldaten van de Israëlische bezettingsmacht Khalida Jarrars huis binnen. Niet lang daarna werd zij opgepakt voor administratieve aanhouding, gevangenschap zonder tenlastelegging of proces. Zij is een van de ongeveer 450 Palestijnen die onder administratieve aanhouding worden vastgehouden, een relict van het Britse koloniale mandaat dat door de Israëlische bezetter gebruikt is geworden om duizenden Palestijnse gemeenschapsleiders en politieke leiders op te sluiten, en een van de ongeveer 6 100 Palestijnen in de Israëlische gevangenissen.

 In december 2017 werd haar aanhouding met een bijkomende zes maanden verlengd. Nu heeft een nieuw militair bevel verklaard dat haar gevangenschap nogmaals met vier maanden wordt verlengd. Bevelen tot administratieve aanhouding kunnen voor zes maanden per keer worden uitgevaardigd en eindeloos worden verlengd. Palestijnen kunnen door deze bevelen jaren aan één stuk in de gevangenis zitten, zonder te weten wanneer ze zullen worden vrijgelaten – en of ze ooit zullen worden vrijgelaten.

 Zoals Addammeer opmerkt: “Deze praktijk van willekeurige aanhouding is een ernstige schending van internationale wetten en mensenrechtenstandaarden, in het bijzonder van artikelen 78 en 72 van de Vierde Geneefse Conventie, dat stelt een beschuldigde het recht heeft zich te verdedigen. Dit schendt ook artikel 66 van de Vierde Geneefse Conventie en de basisnormen voor een eerlijk proces.”

Op 2 juli staat gepland dat een Israëlisch militaire rechtbabnk het aanhoudingbevel zal goedkeuren. Jarrar, net als iedereen onder administratieve aanhouding, boycot deze hoorzittingen sinds februari, aangezien het maar showzittingen zijn die gebruikt worden om de arbitraire gevangenneming van Palestijnen te “legitimeren”.

Jarrar is een Palestijnse politieke leidster die het Abu Ali Mustafa-Blok, verbonden met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestinan, vertegenwoordigd in de Palestijnse Wetgevende Raad. Ze is een regelmatig leidster en deelneemster van manifestaties en volksacties voor Palestijnse vrijheid, sinds jaar en dag een voorzechtster van de rechten van Palestijnse politieke gevangenen, voormalig directrice van de steunvereniging voor gevangenen en mensenrechten Addameer, en voorzitster van het Gevangenencomité van de Palestijnse Wetgevende Raad.

Ze was ook sinds haar universiteitsjaren, toen ze andere vrouwelijke studenten organiseerde om de bezetting uit te dagen, actief in de Palestijnse vrouwenbeweging. Ze is een van de hoofdorganisatoren van de evenementen op de Internationale Vrouwendag in Palestijnen en werkt nauw samen met Palestijnse vrouwenorganisaties. „Palestijnse vrouwen zijn volwaardige partners in de Palestijnse strijd,“ benadrukt ze.

Khalida Jarrar is nauw betrokken bij de strijd om Israëlische officials voor het Internationaal Strathof te brengen. Ze is lid van de Palestijnse commissie die ermee belast is klachten en documenten over de aanhoudende Israëlische misdaden tegen het Palestijnse volk, van de aanvallen op Gaza tot landroof en nederzettingenbouw tot massa-arrestaties en massagevangenneming, over te maken aan dit internationale hof.

Sinds 1998 mag zij niet meer buiten bezet Palestina reizen. Toen zij in 2010 voor medische behandeling naar Jordanië moest gaan, was er eerst een publieke campagne nodig voor zij die uiteindelijk ontving. In 2014 trachtte de Israëlische bezetter haar met dwang uit haar huis in Jericho te zetten en in 2015 arresteerde hij haar voor 14 maanden vanwege haar politieke activiteiten.

De verlengde administratieve aanhouding van Khalida Jarrar is een poging om een doeltreffende, vanuit de basis werkende leider van de Palestijnse nationale beweging te verwijderen. Zeker nu mensen in hel bezet Palestina de straat op gaat en duizenden in Gaza betogen voor de Grote Mars van de Terugkeer worden leiders als zij het doelwit van arrestaties en gevangenneming in een poging de Palestijnse strijd te verzwakken.

Khalida Jarrar ligt onder vuur als Palestijnse leidster, als Palestijnse stem voor gerechtheid, en als actieve Palestijnse vrouw. Haar gevangenschap is een zoveelste aanval van de Israëlische koloniale staat op het naar vrijheid strevende Palestijnse volk, en administratieve aanhouding en massale gevangenzetting van Palestijnen zijn twee van de wapens die worden gebruikt om de Palestijnse bevrijdingsbeweging te breken.

Wij verzamelen vandaag om de onmiddellijke vrijlating van Khalida Jarrar, een einde aan het beleid en de praktijk van administratieve aanhouding en vrijheid voor de Palestijnse politieke gevangenen in Israëlische gevangenissen.Wij verbinden ons ertoe te strijden voor rechtvaardigheid via protesten, acties, het organiseren en opdrijven van boycot-, desinvesterings- en sanctieacties (BDS) tegen Israël, in de geest van Khalida's verzet.