Terwijl velen opgelucht ademhalen omdat de opeenvolging van lockdowns en heroplevingen van het openbare leven stilletjesaan (binnen een flink aantal maanden) ten einde lijkt te komen dankzij vaccins die grotendeels dankzij de inzet van gemeenschapsmiddelen tot stand is gekomen (zie daarover het recente artikel op Apache.be) maar waarvoor privébedrijven de winsten zullen binnenrijven, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie: niet alleen zijn we van nog niet van dit coronavirus af, het is zelfs niet de laatste pandemie die we zullen meemaken, en waarschijnlijk ook niet de ergste! 

 

Covid19 is dan wel niet door Bill Gates of een andere snoodaard de wereld in gestuurd, maar dat betekent niet dat dit virus zomaar uit de lucht is komen vallen: de overdracht van dit virus van dier op mens (en de bijhorende mutatie) is een proces dat we al duizenden jaren kennen (zoönose), maar komt steeds vaker voor. Het mondiale kapitalisme zorgt er immers voor dat steeds meer natuurlijke leefomgevingen worden vernietigd en verkleind (voor agro-industrie, mijnbouw, enz.). Virussen die vroeger eigen waren aan specifieke wilde fauna en flora komen, ten gevolge van de massale ontbossing en de opname van die wilde fauna en flora in onze voedselketen, terecht in een internationaal circuit. Bovendien lijkt het erop dat industriële megaveehouderijen een vruchtbare bodem zijn voor aaneenschakelingen van mutaties van bestaande dierlijke virussen. Voor genetisch gemanipuleerde gewassen – in de regel bestemd voor grote monoculturen – geldt dan weer dat de gewassen misschien resistent zijn tegen bepaalde bestaande ziekten, maar ook weer zelf nieuwe mutaties bij bestaande ziekten “uitlokken”. Ook andere factoren, zoals het massatoerisme dat steeds meer Europese steden uitleeft, dragen bij tot een snelle verspreiding van virussen eens die op de mens zijn overgedragen.

Het gemondialiseerde kapitalisme vernietigt niet alleen de bestaande natuur, maar creëert ook een nieuwe natuur waar nieuwe micro-organismen ontstaan en waar de mens misschien niet altijd zo goed bij past. Vaccins alleen zullen het probleem dus niet oplossen. Overschakelen naar korte voedselketens, kleinschalige voedselproductie en een gedemondialiseerde economie die gericht is op menselijke noden (en dus niet het via marketing aan de man brengen van waren en het opdrijven van winsten) is dus niet enkel iets voor idealistische ‘geitenwollensokken’, maar steeds meer een absolute noodzaak.