De Palestijnse Nationale Autoriteit (PNA) wil onder de naam Palestina lidmaatschap van de VN aanvragen. Wanneer aan dit lidmaatschap geen verdere voorwaarden gekoppeld worden, verandert niets op het terrein en volgens de PNA is dat ook niet de bedoeling.

 

 De V-SB is voor de aanvaarding van het VN-lidmaatschap van de soevereine staat 'Palestina' indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

1)    De staat Palestina garandeert gelijke rechten voor alle Palestijnen, zowel zij die in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem leven als zij die leven in de rest van het Brits mandaatgebied 'Palestina' zoals het na 1946 ontstond, en zij die in de Palestijnse diaspora leven.

2)    Dit impliceert dat alle Palestijnen, zowel zij die leven onder het bezettingsregime van 1967, de Palestijnse vluchtelingen die leven buiten Palestina, als de Palestijnen die leven als gediscrimineerde burgers in de zionistische staat 'Israël' vertegenwoordigd zijn in de bestuursorganen van de staat Palestina.

3)   Net als alle soevereine staten dient de Palestijnse staat volledige soevereiniteit te hebben over het geheel van zijn territorium (grondgebied, grenzen, luchtruim, water en ondergrond) en onderdanen, inbegrepen de volledige en exclusieve bevoegdheid over de eigen defensie.

4)   Het territorium van deze staat dient vrij te zijn van elke vorm van militaire bezetting en koloniale nederzettingen.

 

Aanvaarding van het VN-lidmaatschap van de staat van het Palestijnse volk dient te kaderen in de bescherming van de rechten van het hele Palestijnse volk, waaronder het onvervreemdbare recht op zelfbeschikking.

Overeenkomstig het internationaal recht en VN-resolutie 194 hebben alle Palestijnse vluchtelingen recht op terugkeer naar hun oorspronkelijke woonplaatsen en een rechtvaardige compensatie.

Om meer te zijn dan een symbolische daad moet de aanvaarding van het VN-lidmaatschap van de staat Palestina gepaard gaan met effectieve en volgehouden sancties tegen de zionistische bezettingsstaat 'Israël' tot alle rechten van het Palestijnse volk gerespecteerd zijn.

De V-SB eist dat de vertegenwoordiging van de Belgische staat bij de VN deze stellingname zal verdedigen bij de stemming over de aanvaarding van het lidmaatschap van de staat 'Palestina'.