Van het eerste, institutionele akkoord, bekomen onder leiding van Di Rupo, is reeds afdoende gezegd en geschreven hoezeer het ingaat tegen de Vlaamse belangen. Het dient echter te worden onderstreept dat ook het rechtse sociaal-economische akkoord, dat de onderhandelaars hebben bereikt, door en door anti-Vlaams is. De materiële belangen van de grote meerderheid van de Vlamingen worden immers rechtstreeks onder vuur genomen. Net als die van de overgrote meerderheid van de Walen, overigens.

De huidige crisis is begonnen door het onverantwoorde gespeculeer van de banken, mogelijk gemaakt door decennialang rechts beleid van deregularisatie van de kapitaalstromen. Nadien 'moesten' we hun verliezen nationaliseren, en daarvoor geld lenen bij... diezelfde banksector, en zodoende de staatsschuld laten opzwellen. De rekening voor de hebzucht van enkelen willen Di Rupo & co nagenoeg volledig doorschuiven naar de gewone Vlaamse arbeider, bediende, werkzoekende, kleine zelfstandige, patiënt,...: de pensioenleeftijd stijgt zelfs voor de zwaarste beroepen, de gezondheidszorg verliest 2,3 miljard, ons al schitterende treinverkeer mag het ook met minder stellen,,... De grote vermogens, echter, worden gespaard: van een belasting uit meerwaarden is geen sprake; van de van de 20 miljard die we jaarlijks verliezen aan fiscale fraude wordt maar 700 miljoen (amper een dertigste!) gezocht,...  

Hopelijk zal ook dit akkoord ook diegenen aan de Vlaamse linkerzijde, die menen zich te kunnen verschuilen achter de brede rug van de Waalse sociaal-democratie, ertoe nopen hun mening te herzien. Di Rupo hoopt in de loop van volgende week een regering klaar te hebben. Om bovenstaande redenen roept ook de V-SB op om haar plannen op 2 december alvast een 'warm onthaal' te geven op de betoging van het gemeenschappelijk vakbondsfront.