De Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) nam op 10 november ll. deel aan een protestbijeenkomst aan de lokalen van de Brusselse Directie van Buitenlandse Handel tegen de organisatie van een  economische handelsmissie naar de zionistische staat 'Israël', van 6 tot 10 december 2009. Het is ongehoord en immoreel om een handelsmissie te sturen naar een staat die systematisch de mensenrechten schendt en de principes van het internationaal recht met de voeten treedt.

Nog geen jaar geleden heeft de staat 'Israël' zich bezondigd aan oorlogsmisdaden door zijn extreem buitensporige en gewelddadige aanval op het zeer dichtbevolkte Gazagebied, waarbij meer dan 1300 Palestijnen (waaronder het merendeel burgers) werden gedood. Deze oorlogsmisdaden werden uitvoerig besproken in het in september verschenen Goldstone-rapport van de Verenigde Naties. Bovendien blijft de staat systematisch en tegen reeds vroeger gemaakte afspraken in, nederzettingen bouwen en uitbreiden op Palestijns grondgebied op de Westelijke Jordaanoever, waarbij het in verregaande mate door allerlei reisbeperkingen en controleposten de bewegingsvrijheid ontneemt aan de Palestijnse inwoners. Ook brengen almaar meer mensenrechtenorganisaties, zowel Palestijnse als Israëlische, schokkende getuigenissen aan het licht over hoe de rechten van de Palestijnse bevolking in de bezette gebieden geschonden worden. Het is opmerkelijk dat in deze periode waarin velen met euforie reflecteren op de val van de Berlijnse muur de door het zogenaamde ‘vrije Westen’ gedomineerde internationale gemeenschap nog steeds geen krimp geeft over de zogezegde 'verdedigingsmuur' die de Israëlische staat, in strijd met het internationale humanitair recht, amper enkele jaren geleden gebouwd heeft en waarmee het grote stukken Palestijns landbouwgebied geannexeerd heeft. Nog steeds blijft de staat 'Israël', ondanks toenemende kritiek van almaar meer ngo's, quasi onaantastbaar en almachtig, immer geflankeerd door zijn goede bondgenoot de Verenigde Staten.

De V-SB is vooral verontwaardigd over de geraffineerde manipulatie waarmee deze handelsmissie werd aangekondigd op de webstek van Brussels Export. Zo stond er letterlijk: “Zakenlui die voor het eerst naar Israël gaan, zijn vaak verwonderd over de normale gang van zaken in dit land.” (Of nog pittiger in het Frans: “Les hommes d’affaires venant pour la première fois en Israël sont généralement surpris par la normalité de ce pays.”) Wie tussen de regels door las, kon opmerken dat er bovendien nog een gunstig investeringsklimaat zou heersen. De Directie van Buitenlandse Handel, die nauw samenwerkt met de Brusselse patronale organisatie BECI, weigert de missie af te blazen. Ze bleek enkel bereid om de formulering van de aankondiging van de handelsmissie op haar webstek aan te passen. Zo is het duidelijk waar de prioriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen...

Positief is dat Vlaams minister-president Kris Peeters heeft laten weten dat het Vlaamse exportagentschap, Flanders Investment & Trade, niet zal deelnemen aan deze handelsmissie. Felicitaties moet hij van ons alvast niet verwachten aangezien de deelname niet werd afgelast om principiële redenen, maar louter wegens een tekort aan deelnemers.  

De V-SB blijft intussen voorstander van een boycot van de zionistische staat 'Israël' zolang deze de uitvoering van de VN-resoluties naast zich neerlegt, de mensenrechten binnen het historische Palestina weigert te respecteren en het onvoorwaardelijke recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen betwist. Daarom blijft ze onverminderd actief binnen het internationale protest tegen de zionistische staat 'Israël' en blijft ze het Palestijnse verzet steunen.