De hele saga rond de Oosterweelverbinding is een toonbeeld van de verwevenheid van hoe het politieke leiderschap de belangen van de industriële lobbies vooropstelt aan die van de bevolking. Zonder de strijd van comité als Ademloos en stRaten-Generaal zou het peperdure tracé van BAM (twee miljard euro volgens de officiële raming ondertussen geruisloos goedgekeurd zijn, ook al is het onvolledig en zijn er voor een aantal cruciale problemen in de verste verte nog geen oplossingen op papier gezet. Het afdwingen van een volksraadpleging (die niet bindend is) heeft bij de gevestigde politieke machten voor heel wat frustratie gezorgd, in zoverre zelfs dat vooral CD&V'ers duidelijk lieten verstaan dat de burger maar eens moest ophouden met zich te moeien met het beleid. Tot zover de D in CD&V. Nu de volksraadpleging, worden alle mogelijke middelen uit de kast gehaald om dat burgerverzet te breken en te discrediteren.

Het schrijnendste aan dit verhaal is wel dat BAM, vooralsnog een overheidsdienst, met miljoenen aan belastingsgeld een propagandacampagne mag voeren voor een private lobby, Noriant. Dat BAM ¸berhaupt een campagne voert is op zich al een aanfluiting van de democratische spelregels want de overheid zelf zou zich niet mogen moeien in verkiezingstijd. Mocht een openbare dienst in verkiezingstijd actief campagne voeren voor één partij, zou men - terecht - verontwaardigd zijn. Er komt nog bij dat de BAM dat mag doen met belastingsgeld, terwijl de tegenpartij de hele campagne uit eigen zak moet betalen. Dit hoort niet in een systeem dat pretendeert een democratie te zijn.

Het BAM-tracé is volledig op maat van de industriële lobby gemaakt. Een langetermijnvisie is er niet; men legt gewoon nieuwe wegen aan. Dat er alsmaar meer vrachtverkeer over de wegen moet gaan lijkt uitgeroepen tot dogma (de voorgestelde alternatieve tunnel is op dat vlak trouwens ook geen echte vooruitgang). De V-SB pleit liever voor een degelijk mobiliteitsbeleid op lange termijn waarbij nagedacht wordt over alternatieve vormen van transport, degelijk openbaar vervoer, degelijke spoorweginfrastructuur, maar ook over de omvang van het vervoer zelf. Men kan niet tot in het oneindige blijven 'groeien', zeker niet in een regio als de onze, die al bijna volgebouwd is. De Oosterweelverbinding van BAM schuift de problemen gewoon op de iets langere baan vooruit. Over twintig jaar staat men gewoon terug in de file aan te schuiven. 

Brug noch de tunnel deugen. De volksraadpleging zelf gaat echter enkel over het BAM-tracé dus dat kunnen we alvast wegstemmen. Liever nog enkele jaren uitstel en nadenken over échte oplossingen, dan nu aan dure prestigeprojecten beginnen bouwen waar de latere generaties ook nog de facturen van zullen blijven doorbetalen.