De V-SB feliciteert het Minderhedenforum met haar campagne 'Ik ben Vlaming, mag ik ook fier zijn?', een campagne die een duidelijke en noodzakelijke stimulans kan vormen naar een broodnodig debat.

Naar aanleiding van de dood van de 15-jarige Ramzi maakte een zeer beperkt, maar niettemin zichtbaar aanwezig deel van de samenleving op de sociale media nog maar eens duidelijk hoe weinig kennis het heeft van de Vlaamse en algemeen menselijke waarden van medeleven en medemenselijkheid. Uitspraken van een minderheid, maar die al gauw grote proporties kan aannemen en van geen enkel respect getuigt van de nabestaanden van deze jongen, en daarmee ook voor Vlaanderen waar hij is opgegroeid en voor de Vlaamse samenleving waar hij, net als wij allemaal, een product van is.

Dit spijtige voorval toont aan dat er nood is aan meer dialoog tussen alle actoren van de samenleving, en in de context voor en na de Belgische staat over de kwestie wie Vlaming is en wie zich Vlaming kan noemen. Gaat het, zoals sommigen wensen, om een exclusieve definitie (moet je een bepaalde huidskleur hebben, een bepaalde bloedband, moeten je voorouders tot in de zoveelste graad Vlamingen geweest zijn, ...), dan is dit Vlaanderen ten dode opgeschreven. Gaat het evenwel om een inclusief verhaal, dan is elke inwoner van de Vlaamse samenleving een Vlaming, of zij/hij zich nu zo voelt of anders. Als Vlaming beschouwt de V-SB althans eenieder die in het beoogde grondgebied van de toekomstige Vlaamse staat woont, zonder onderscheid van afkomst, geloof of andere niet terzakedoende criteria.

Het is dan ook hoopgevend dat het Minderhedenforum niet verkeerd reageert op het misbruik van onze nationale symbolen door ranzige groupuscules als de VVL, maar net aanmoedigt het Vlamingschap actief op te eisen. De V-SB looft dit initiatief dan ook, en hoopt dat het het debat zal blijven voeden, de weerbaarheid tegen racisme zal vergroten en de toe-eigening van de Vlaamse symbolen door àlle Vlamingen zal bevorderen.