Het Turkse AKP-regime is samen met zijn milities op 20 januari jongstleden een oorlog gestart tegen Afrin, een enclave in Noord-Syrië met een democratisch, multicultureel en gendergelijk zelfbestuur. Afrin heeft de Turkse staat nooit bedreigd. Als gevolg van deze agressie zijn er al tientallen burgerdoden en burgergewonden gevallen. Afrin behoorde tot een van de rustigste gebieden in Noord-Syrië en was een veilige plek voor honderdduizenden vluchtelingen uit andere delen van de Syrische staat.

 


De bevolking van Afrin en de vele aanwezige vluchtelingen zijn het slachtoffer van een pervers geopolitiek spel van de Turkse staat en de internationale en regionale machten. Nochtans hebben eenheden van de Syrische Democratische Strijdkrachten en de Koerdische Zelfbeschermingseenheden met internationale steun de zogenaamde Islamitische Staat uit Noord-Syrië verdreven. Nu worden ze aan hun lot overgelaten.
De V-SB vraagt de Vlaamse regering, de Belgische regering, de EU en de internationale gemeenschap om:

- de oorlog van het Turkse regime te veroordelen
- de wapenhandel met Turkije stop te zetten
- dringend maatregelen te nemen die een einde maken aan de vijandelijkheden en die leiden tot de terugtrekking van de Turkse troepen
- diplomatieke initiatieven op te starten die resulteren in een duurzaam bestand en politieke onderhandelingen
- de vrijheid van meningsuiting en vereniging in de Turkse staat te helpen garanderen

 

De V-SB roept op om massaal deel te nemen aan de solidariteitsbetoging met Afrin op zaterdag 27 januari om 14u aan het Centraal Station van Brussel.