De Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) veroordeelt scherp de niets of niemand ontziende aanvallen van de zionistische staat 'Israël' in Gaza. Door de bombardementen zijn al honderden personen vermoord of verwond, waaronder talrijke burgers (kinderen, vrouwen, ouderen van dagen). De levensomstandigheden van de bevolking in Gaza waren al erbarmelijk door de economische blokkering, vandaag zijn die tot in het extreme vernield. Bovendien dreigt het zionistische leger nog eens met een militair grondoffensief.

 We veroordelen ook het stilzwijgen en de hypocrisie van de zogenaamde internationale gemeenschap, en dan voornamelijk van de Europese Unie en haar lidstaten. Zijn de mannen en vrouwen in Gaza dan geen internationale bescherming waard?

De V-SB steunt de protestacties tegen de staat ìIsraëlë en de solidariteitsacties met Palestina, gaande van betogingen tot boycottacties.

Op dit ogenblik geniet de zionistische staat van een bevoorrechte status inzake handelsrelaties, waardoor producten uit de zionistische kolonies op de Westelijke Jordaanoever de facto wederrechtelijk goedkoop kunnen geïmporteerd worden en Europa dus de bezetting van die gebieden financieel ondersteunt. Het zijn dan ook de pro-zionistische politici en economische belangengroepen die het conflict bij ons importeren, en niet diegenen die tegen de bezetting protesteren. Deze situatie is onaanvaardbaar.

De V-SB roept de Vlaamse regering dan ook op alle politieke, economische, culturele, en zelfs sportieve relaties met de staat 'Israël' te verbreken tot zolang de staat 'Israël' de uitvoering van de VN-resoluties naast zich neer legt. Dat is de enige weg om tot een oplossing te komen van het conflict tussen het Palestijnse volk en de staat 'Israël'. De rechten van alle religieuze gemeenschappen moeten daarin centraal staan. Op geen enkele manier is het aanvaardbaar dat de staat 'Israël' tot stand komt ten koste van de hoofdzakelijk islamitische en christelijke Palestijnen.

De Vlaams-Socialistische Beweging roept heel Vlaanderen op zich aan te sluiten bij het internationale protest tegen de zionistische staat 'Israël', en bij de internationale steun voor het Palestijnse verzet.