De Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) steunt de actievoerders die de afbraak van de historische hoeves en schuren in Kieldrecht proberen te verhinderen en vraagt de Vlaamse Regering en de bevoegde instanties met aandrang de afbraakwerken te stoppen. 

De eeuwenoude boerderijen en schuren maken integraal deel uit van het landschap en het onroerend erfgoed van de streek. Bovendien gaan er met hun afbraak een aantal stukken Vlaams cultureel erfgoed neer. Na de nagenoeg totale vernieling van het polderdorp Doel lijkt er maar geen einde te komen aan de afbraakwoede van de Vlaamse Regering en worden er ongeziene middelen ingezet om de actievoerders te weren en de sloop toch te laten doorgaan.

Nochtans is de afbraak van deze hoeves volstrekt onnodig voor de creatie van een natuurgebied. Deze creatie is trouwens bedoeld als compensatie voor het zware verlies aan natuurgebied in Doel, maar schiet z'n doel voorbij: de vernietiging van een eeuwenoud ecologisch systeem kan onmogelijk gecompenseerd worden door de aanleg van artificiële 'natuur'.

Daarbij dient nog benadrukt dat dat de vernietiging van dat ecologische systeem ook onnodig is, zeker nu de groei van de Antwerpse haven stilvalt.

Om die reden steunt de V-SB ook de petitie tegen de afbraak van historische hoeves te Kieldrecht op http://www.ipetitions.com/petition/kieldrecht/ en hoopt zij dat er een gesprek met de academische wereld en de erfgoedsector tot stand kan komen zodat de onzinnige sloop alsnog gestopt kan worden.